YOUR PERSONAL ADVISOR

ทีมที่ปรึกษาเราล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ เราให้คำแนะนำด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อช่วยให้น้องๆได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจ ให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน และดูแลตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ

ADMISSION ADVICE

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม admission ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าใบสมัครของทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี รวดเร็ว และเป็นระบบ เราจัดให้คุณได้มีโอกาสพูดคุย ซักถามข้อสงสัย และประเมินโปรไฟล์แบบตัวต่อตัวกับมหาวิทยาลัย

NETWORKING OPPORTUNITIES

เราสามารถเชื่อมคุณกับเครือข่ายนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้พูดคุย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ก่อนการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ เราจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ และเชื่อมความสัมพันธ์

Top destinations for Thai students

LAW SCHOOL

23-04

Untitled-1-09

Untitled-1-01

Untitled-1-02

Untitled-1-02

Untitled-1-11

Untitled-1-15

Untitled-1-17

Untitled-1-05
Untitled-1-05

BUSINESS SCHOOL

Untitled-1-12

Untitled-1-03

Untitled-1-06

Untitled-1-08
Untitled-1-08

23-04

Untitled-1-07

Untitled-1-10

Untitled-1-09

Untitled-1-01

Untitled-1-18

Untitled-1-13

Untitled-1-11

Untitled-1-15

Untitled-1-19

Untitled-1-14

Untitled-1-16

Untitled-1-20

UNIVERSITY WE REPRESENT

Durham University
Durham University
The University of Nottingham
The University of Nottingham
University of Exeter
University of Exeter
Coventry University
Coventry University
AND MORE…

MANGO EVENTS

mangoreadysetgrow