YOUR PERSONAL ADVISOR

ทีมที่ปรึกษาเราล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ เราให้คำแนะนำด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อช่วยให้น้องๆได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจ ให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน และดูแลตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ

ADMISSION ADVICE

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม admission ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าใบสมัครของทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี รวดเร็ว และเป็นระบบ เราจัดให้คุณได้มีโอกาสพูดคุย ซักถามข้อสงสัย และประเมินโปรไฟล์แบบตัวต่อตัวกับมหาวิทยาลัย

NETWORKING OPPORTUNITIES

เราสามารถเชื่อมคุณกับเครือข่ายนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้พูดคุย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ก่อนการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ เราจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ และเชื่อมความสัมพันธ์

3 ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อ

เรียนต่อด้านกฎหมาย (Law)

P'Gem - Durham University

พี่เจ็ม
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท Durham University

เรียนต่อด้านธุรกิจ (Business)

Pnat

พี่แนต
ปริญญาตรี บัญชี จุฬาฯ (เกียรตินิยม)
ปริญญาโท Imperial College London

เรียนต่อด้านสถาปัตย์ (Architecture)

Ppim

พี่พิม
ปริญญาตรี สถาปัตย์ จุฬาฯ (เกียรตินิยม)
ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท ด้านสถาปัตย์ Columbia University

Top destinations for Thai students

LAW SCHOOL

23-04

Untitled-1-09

Untitled-1-01

Untitled-1-02

Untitled-1-11

Untitled-1-15

Untitled-1-17

Untitled-1-05

BUSINESS SCHOOL

Untitled-1-12

Untitled-1-03

Untitled-1-06

Untitled-1-08

23-04

Untitled-1-07

Untitled-1-10

Untitled-1-09

Untitled-1-18

Untitled-1-13

Untitled-1-11

Untitled-1-15

Untitled-1-19

Untitled-1-14

Untitled-1-16

Untitled-1-20

UNIVERSITY WE REPRESENT

Durham University
Durham University
Brunel University
Brunel University
University of Exeter
University of Exeter
Coventry University
Coventry University
AND MORE…

MANGO EVENTS

mangoreadysetgrow