Exeter Open House


วันเดียวเท่านั้นสำหรับผู้สนใจเรียนต่อ University of Exeter

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13:00-16:00 น.
โรงแรม Novotel เพลินจิต (BTS เพลินจิต)

ภายในงานพบกับ:

  • ข้อมูลสาขายอดฮิตแบบเจาะลึก (เช่น Finance, Marketing, International Business, MBA เป็นต้น)
  • ข้อมูลทุนการศึกษา
  • สัมภาษณ์กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพร้อมรู้ผล
  • พูดคุยกับศิษย์เก่า เพราะในงานนี้เรารวบรวมศิษย์เก่าไว้มากที่สุด

สิ่งที่ต้องเตรียมมาหากต้องการสัมภาษณ์กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย

  • Transcript
  • Resume

หรือหากมีเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติมสามารถสมัครเรียนภายในงานได้ทันที

  • ใบจบการศึกษา
  • Reference letter 1  ฉบับ
  • หน้า passport

มหาวิทยาลัย Exeter เป็นมหาวิทยาลัย top 10 ของประเทศอังกฤษ จากการจัดอันดับโดย The Times and the Sunday Times Good University Guide และมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการสอนด้านการเงิน และด้านบริหารธุรกิจโดยสาขา Business and Management ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 5 ของประเทศอังกฤษ (The Complete University Guide) และยังตั้งอยู่ในเมืองซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยสูง และมีอากาศอุ่น ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่และเหมาะแก่การมาศึกษาต่อของนักเรียนต่างชาติ