IMG_7135

ซัมเมอร์แคมป์ประเทศอังกฤษ UK Summer Camp

สำหรับน้องๆ ประถม มัธยม หรือมหาวิทยาลัย ที่ต้องการไปเรียนภาษายังต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียน  โครงการซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ ประกอบไปด้วยโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้า และทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆ ในช่วงบ่าย โดยทีมงาน Mango ได้เดินทางไปเพื่อสำรวจสถานที่ต่างๆด้วยตนเอง รวมถึงได้ร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนและทัศนศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้องๆจะได้รับความรู้ ความสุข และความสนุกสนานในการใช้ชีวิตในต่างแดน ควบคุมการเดินทางโดยทีมงานที่มีประสบการณ์

เปิดรับสมัครแล้ว Mango Summer Camp 2017

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094-195-9956

ภาพประทับใจ Mango Summer Camp 2015

ภาพประทับใจ Mango Summer Camp 2016