อยากเก่งอังกฤษ ไปเรียนภาษาที่อังกฤษกี่เดือนดี?


ใคร ๆ ก็รู้ว่าถ้าเราอยากเชี่ยวชาญเรื่องอะไร ให้เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่แวดล้อมด้วยเรื่องนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษา นี่เป็นเหตุผลที่ว่าตอนนี้ประเทศไทยมีโรงเรียนอินเตอร์ และโรงเรียนสอนภาษาผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ด เพราะการเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่ เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการอยู่บ้านที่เมืองไทย แต่ได้ใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรามโนขึ้นมาเอง จากการศึกษาของ The National Training Laboratories ของประเทศอเมริกา ได้ชี้ให้เห็นว่า การเรียนแบบใช้จริง หรือ “Active Learning” ได้ผลมากกว่าการเรียนแบบรับรู้อย่างเดียว (Passive Learning) อย่างมาก

ตามตารางข้างบนจะเห็นได้ว่า เมื่อได้รับการเรียนรู้แล้ว การฝึกฝนจริงและการเรียนแบบ “Group Discussion” หรือการจับกลุ่มพูดคุยแสดงความคิดเห็นกัน สามารถทำให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รวดเร็วกว่าการเรียนแบบนั่งฟังอาจารย์บรรยายเฉย ๆ ถึง 70% เลยทีเดียว และจากการสำรวจของ The US Foreign Service Institute ที่ทำการวิจัยและสำรวจนักศึกษาจากต่างประเทศโดยการแบ่งกลุ่มตามความแตกต่างของภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษ โดยประเทศไทยจะอยู่ในกลุ่ม 3 จาก 4 กลุ่ม ซึ่งจากการวิจัยของ The US Foreign Service Institute ชี้ให้เห็นว่า คนไทยจะใช้เวลาประมาณ 720 ชั่วโมงในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

น้อง ๆ ลองคิดง่าย ๆ ว่า ถ้าไปเรียนภาษาอังกฤษในคอร์ส General English ที่ประเทศอังกฤษ โดยลงเรียนวันละ 5 ชั่วโมง น้อง ๆ จะใช้เวลาประมาณ 144 วัน หรือประมาณ 4-5 เดือน น้อง ๆ ก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว นี่เป็นการนับแค่เวลาเรียนในห้องเรียนนะคะ ถ้านับเวลาอื่นที่นอกเหนือจากเวลาในห้องเรียนในประเทศอังกฤษ ซึ่งน้อง ๆ จะต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาแล้ว เวลาที่ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้อย่างคล่องแคล่วอาจจะเหลือเพียงแค่ 1-3 เดือน แล้วแต่ทักษะพื้นฐานของแต่ละคนด้วย ฉะนั้นพี่แมงโก้สามารถสรุปได้ว่า การเรียนภาษาที่อังกฤษเป็นเวลาประมาณ 1-3 เดือน ก็จะสามารถทำให้น้อง ๆ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว


ถ้าใครสนใจไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษสามารถติดต่อพี่แมงโก้ได้เลยที่ Line:@mangolearning หรือ โทร. 02-129-3313
พี่แมงโก้พร้อมแนะนำเมืองและโรงเรียนตามความต้องการของน้อง ๆ ไม่ว่าจะอยากอยู่ในที่ที่คนไทยน้องหรือเมืองหลวงทีมีสีสันและคนไทยเพิ่มขึ้นมาหน่อยอย่าง London
พี่แมงโก้ก็สามารถจัดหาโรงเรียนที่มีคุณภาพเพื่อให้น้อง ๆ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินที่จ่ายไปค่า