การเลือกเรียนต่อกฎหมายในประเทศอังกฤษ


สวัสดีค่ะ

วันนี้พี่แมงโก้จะมาแนะนำเรื่องการเลือกเรียนต่อด้านกฎหมายในประเทศอังกฤษนะคะ ซึ่งจะมีปัจจัยหลัก ๆ ประมาณ 4 ปัจจัย

1. สาขาหรือวิชาที่เลือกเรียน
ที่อังกฤษสาขาด้านกฎหมายยอดฮิตที่น้องๆเลือกไปเรียนกันจะมีอยู่ 3 สาขา ได้แก่ กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (Commercial and Business Law) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) และกฎหมายด้านภาษีอากร (Tax Law) แต่ก็จะมีสาขาด้านอื่น ๆ เช่น Human rights หรือ Finance and Banking เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าน้อง ๆ สนใจด้านไหนและกลับมาอยากที่จะทำงานต่อยอดด้านไหน

2. Ranking ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีน้องๆเลือกดู การดู Ranking นั้น น้องๆควรดูจากหลาย ๆ ค่ายร่วมกันและดูรวมๆทั้ง ranking ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆโดยรวม และ ranking แยกเป็นรายวิชา หากมหาวิทยาลัยทีน้อง ๆ เลือกไว้ อยู่ในทุก ๆ ranking นั้นหมายถึงมหาวิทยาลัยนั้นถูกจันอันดับที่ดีค่ะ แต่อย่าลืมว่า Ranking ไม่ใช่ทุกๆอย่างนะคะ พี่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษดีทุกที่ค่ะ

3. Location พี่มองว่าปัจจัยนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด เนื่องจากน้องๆต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงอยากให้น้อง ๆ ตระหนักถึงการเลือกเมืองที่เราจะไปอยู่ให้เหมาะกับเราที่สุด ถ้าน้องๆเป็นคนชอบชีวิตในเมืองใหญ่ ๆ คล้ายๆ กรุงเทพ ก็อาจจะเลือกอยู่ในลอนดอน ซึ่งการเดินทางไปเรียนน้องๆอาจจะต้องนั่ง Tube ไปเรียนโดยค่าครองชีพก็จะสูงกว่าอยู่นอกเมือง แต่ถ้าน้อง ๆ ไม่อยากอยู่ในเมือง ก็เลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่อยู่นอกเมือง ไม่ว่าเป็น Durham, Nottingham, Kent ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีหอพักในมหาวิทยาลัยน้อง ๆ สามารถเดินไปเรียนได้รวมถึงในเมืองนั้น ๆ ก็จะมีทุกอย่างที่น้อง ๆต้องการ และถ้าอยากไปเที่ยวในลอนดอนก็สามารถนั่งรถไฟเข้าไปเที่ยวได้ค่ะ

4. หลักสูตรที่ ก.ต. รับรอง สำหรับน้อง ๆ ที่วางแผนที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามจิ๋ว ต้องเลือกเรียนมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ทาง ก.ต. รับรอง เพื่อให้มีคุณสมบัติครบในการเข้าสอบค่ะ หลักสูตรกฎหมายประเทศอังกฤษที่ทาง ก.ต. รับรอง (update ล่าสุด ตุลาคม 2562)

สหราชอาณาจักร

1.1 เนติบัณฑิตอังกฤษ

 

1.2 Bournemouth University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

 

1.3 Brunel University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Intellectual Property Law

 

1.4 King’s College London

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law

– Master of Laws in International Financial Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in International Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Law in Intellectual Property and Information Law

– Master of Laws in International Commercial Law

 

1.5 London School of Economics and Political Science

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

– Master of Laws in International Business Law

– Master of Laws in Corporate and Commercial Law

– Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Taxation

– Master of Laws in Intellectual Property Law

 

1.6 Middlesex University

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Employment Law

 

1.7 Nottingham Trent University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law

 

1.8 Oxford Brookes University

– Master of Laws in International Law

 

1.9 Queen Mary and Westfield College (ชื่อใหม่ Queen Mary University of London)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law

– Master of Laws in Banking and Finance Law

– Master of Laws in Commercial and Corporate Law

– Master of Laws in Computer and Communications

– Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution

– Master of Laws in Insurance Law

– Master of Laws in Media Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Environmental Law

 

1.10 School of Oriental and African Studies (SOAS)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law

– Master of Laws in Banking and Financial Law

– Master of Laws in International Economic Law

 

1.11 Swansea University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

Master of Laws in International Maritime Law

1.12 University of Aberdeen

– Master of Laws in International Law

– Master of Laws (General Law)

– Master of Laws in Oil and Gas Law

– Master of Laws (Criminal Justice)

– Master of Laws in Commercial Law

– Master of Laws in Criminal Justice and Criminology

– Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

 

1.13 University of Birmingham

– ปริญญาเอกทางกฎหมาย

 

1.14 University of Bristol

– Bachelor of Laws

– Master of Laws in Commercial Law,

– Master of Laws in International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Maritime Law

 

1.15 University of Cambridge

– Bachelor of Arts (Law Tripos) , (หลักสูตร 3 ปี)

– Master of Laws (LL.M.,)

 

1.16 University College London

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Banking and Finance

– Master of Laws in International Business Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Family and Children Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law

1.17 University of Dundee

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Law

 

1.18 University of Durham

– Bachelor of Laws

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade and Commercial Law

 

1.19 University of East Anglia

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

 

1.20 University of Edinburgh

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Competition Law and Innovation

– Master of Laws in Innovation, Technology and the Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Global Environment and Climate Law (กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

 

1.21 University of Essex

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce, (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแล้ว)

– Master of Laws in Internet Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

 

1.22 University of Glasgow

– Master of Laws in Corporate and Financial Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy

– Master of Laws in International Commercial Law

 

1.23 University of Huddersfield

– Master of Laws in International Law

 

1.24 University of Kent

– Master of Laws in Human Rights

– Master of Laws in Criminal Justice

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Environmental Law

– Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights

 

1.25 University of Leeds

– Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society

– Master of Laws in International Business Law

– Master of Laws in International Law

– Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice

– Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study, ปริญญาเอกทางกฎหมาย

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in International Insolvency Law

 

1.26 University of Leicester

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

 

1.27 University of Liverpool

– Master of Laws in International Business Law

– Master of Laws (LL.M.,)

 

1.28 University of London

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

 

1.29 University of Manchester

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Financial Law

– Master of Laws in International Business Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property

– Master of Laws in International Business and Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Transactions

 

1.30 University of Newcastle Upon Tyn

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1 )

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

 

1.31 University of Nottingham

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Law

– Master of Laws in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law

– Master of Laws in Environmental Law

 

1.32 University Of Northumbria

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law

 

1.33 University of Oxford

– M.A. ทางกฎหมาย

– Majister Juris

 

1.34 University of Reading

– Master of Laws in International Law

 

1.35 University of Southampton

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Maritime Law

 

1.36 University of Strathclyde

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Economic Law

 

1.37 University of Sussex

– Master of Laws in International Financial Law

– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Law

 

1.38 University of Wales

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs

 

1.39 University of Warwick

– Bachelor of Laws (LL.B.)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Economic Law

*ที่มา: อัพเดทเดือนพฤษภาคม 2562

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทร 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE@Mangolearning