การเลือกเรียนต่อกฎหมายในประเทศอังกฤษ


การเลือกเรียนต่อกฎหมายในประเทศอังกฤษ

สวัสดีค่ะ

วันนี้พี่แมงโก้จะมาแนะนำเรื่องการเลือกเรียนต่อด้านกฎหมายในประเทศอังกฤษนะคะ ซึ่งจะมีปัจจัยหลัก ๆ ประมาณ 4 ปัจจัย

1. สาขาหรือวิชาที่เลือกเรียน
ที่อังกฤษสาขาด้านกฎหมายยอดฮิตที่น้องๆเลือกไปเรียนกันจะมีอยู่ 3 สาขา ได้แก่ กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (Commercial and Business Law) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) และกฎหมายด้านภาษีอากร (Tax Law) แต่ก็จะมีสาขาด้านอื่น ๆ เช่น Human rights หรือ Finance and Banking เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าน้อง ๆ สนใจด้านไหนและกลับมาอยากที่จะทำงานต่อยอดด้านไหน

2. Ranking ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีน้องๆเลือกดู การดู Ranking นั้น น้องๆควรดูจากหลาย ๆ ค่ายร่วมกันและดูรวมๆทั้ง ranking ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆโดยรวม และ ranking แยกเป็นรายวิชา หากมหาวิทยาลัยทีน้อง ๆ เลือกไว้ อยู่ในทุก ๆ ranking นั้นหมายถึงมหาวิทยาลัยนั้นถูกจันอันดับที่ดีค่ะ แต่อย่าลืมว่า Ranking ไม่ใช่ทุกๆอย่างนะคะ พี่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษดีทุกที่ค่ะ

3. Location พี่มองว่าปัจจัยนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด เนื่องจากน้องๆต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงอยากให้น้อง ๆ ตระหนักถึงการเลือกเมืองที่เราจะไปอยู่ให้เหมาะกับเราที่สุด ถ้าน้องๆเป็นคนชอบชีวิตในเมืองใหญ่ ๆ คล้ายๆ กรุงเทพ ก็อาจจะเลือกอยู่ในลอนดอน ซึ่งการเดินทางไปเรียนน้องๆอาจจะต้องนั่ง Tube ไปเรียนโดยค่าครองชีพก็จะสูงกว่าอยู่นอกเมือง แต่ถ้าน้อง ๆ ไม่อยากอยู่ในเมือง ก็เลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่อยู่นอกเมือง ไม่ว่าเป็น Durham, Nottingham, Kent ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีหอพักในมหาวิทยาลัยน้อง ๆ สามารถเดินไปเรียนได้รวมถึงในเมืองนั้น ๆ ก็จะมีทุกอย่างที่น้อง ๆต้องการ และถ้าอยากไปเที่ยวในลอนดอนก็สามารถนั่งรถไฟเข้าไปเที่ยวได้ค่ะ

4. หลักสูตรที่ ก.ต. รับรอง สำหรับน้อง ๆ ที่วางแผนที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามจิ๋ว ต้องเลือกเรียนมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ทาง ก.ต. รับรอง เพื่อให้มีคุณสมบัติครบในการเข้าสอบค่ะ หลักสูตรกฎหมายประเทศอังกฤษที่ทาง ก.ต. รับรอง (update ล่าสุด มีนาคม 2561)
1. รายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายที่ไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะ ด้านทางกฎหมาย
(เฉพาะสหราชอาณาจักร)

– เนติบัณฑิตอังกฤษ
– LL.M., King’s College London
– LL.M., Queen Mary and Westfield College
– LL.M., School of Oriental and African Studies (SOAS)
– LL.M., University College London
– LL.M., University of London
– M.A. ทางกฎหมาย, University of Oxford
– LL.M., University of Cambridge
– LL.B., University of Warwick
– LL.M., University of Essex
– LL.M., University of Manchester
– LL.M., University of Durham
– LL.M., University of Warwick
– LL.M., University of Edinburgh
– LL.M., London School of Economics and Political Science
– LL.B., University of Durham
– LL.B., University of Bristol
– Master of Laws in International Law, University of Aberdeen
– Master of Laws (General Law), University of Aberdeen
– LL.M., University of East Anglia
– Majister Juris, University of Oxford
– LL.M., University of Nottingham
– Master of Laws in International Business Law, University of London Queen Mary and Westfield College
– Master of Laws in International Business Law, University of Liverpool
– LL.M., University of Liverpool
– Master of Laws in Competition Law and Innovation, University of Edinburgh
– Master of Laws in Information Technology, Media and E-Commerce, University of Essex (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแล้ว)
– Master of Laws in Internet Law, University of Essex
– Master of Laws in International Financial Law, King’s College London
– Master of Laws in International Financial Law, University of Manchester
– Master of Laws in Banking Law, School of Oriental and African Studies (SOAS)
– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation, London School of Economics and Political Science
– Master of Laws in International Banking and Finance, University College London
– Master of Laws in Banking and Finance Law, University of London Queen Mary and Westfield College
– Master of Laws in International Law, Oxford Brookes University
– Master of Laws in International Business Law, King’s College London
– Master of Laws in International Business Law, University College London
– Master of Laws in International Business Law, London School of Economics and Political Science
– Master of Laws in International Business Law, University of Manchester
– Master of Laws in Commercial Law, University of Bristol
– Master of Laws in Corporate and Commercial Law, London School of Economics and Political Science
– Master of Laws in Commercial and Corporate Law, University of London Queen Mary and Westfield College
– Master of Laws in International Economic Law, University of Warwick
– Master of Laws in Oil and Gas Law, University of Aberdeen
– Master of Laws in International Law, University of Huddersfield
– Master of Laws (Criminal Justice), University 0f Aberdeen
– Master of Laws in Banking and Financial Law, School of Oriental and African Studies (SOAS)
– Master of Laws in International Law, University 0f Nottingham
– Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society, University of Leeds
– Master of Laws in Innovation, Technology and the Law, University 0f Edinburgh
– Master of Laws in Law จาก University of Nottingham
– Master of Laws in Corporate and Financial Law, University of Glasgow
– Master of Laws in International Business Law, University of Leeds
– Master of Laws in Commercial Law, University of Aberdeen
– Master of Laws in Computer and Communications, University of London, Queen Mary and Westfield College
– Master of Laws in Criminal Justice and Criminology, University of Aberdeen
– Master of Laws in International Economic Law, School of Oriental and African Studies (SOAS)
– Master of Laws in International Law, University of Bristol
– Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution, University of London Queen Mary and Westfield College
– Master of Laws in Insurance Law, Queen Mary University of London
– Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights, University of Aberdeen
– Master of Laws in International Financial Law, University of Sussex
– Master of Laws in Human Rights, University of Kent
– Master of Laws in International Law, University of Leeds
– Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice, University of Leeds
– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law, University of Sussex
– Master of Laws in Criminal Justice, University of Kent
– ปริญญาเอกทางกฎหมาย, University of Birmingham
– Master of Laws in International Law, University of Reading
– Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law, London School of Economics and Political Science
– Master of Laws, Middlesex University
– Master of Laws in International Business Law, Middlesex University

-Master of Laws in Media Law, Queen Mary University of London


2. รายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้าน (เฉพาะสหราชอาณาจักร)

2.1 กฎหมายเด็กและเยาวชน
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Family and Children Law”
• University College London

2.2 กฎหมายแรงงาน
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Employment Law”
• Middlesex University

2.3 กฎหมายภาษีอากร
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Tax Law”
• King’s College London
• University of London Queen Mary and Westfield College
• University of Manchester
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Taxation”
• London School of Economics And Political Science
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Tax Law”
• King’s College London

2.4 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Intellectual Property Law”
• University of Aberdeen
• King’s College London
• University of London Queen Mary and Westfield College
• London School of Economics and Political Science
• University of London
• University College London
• University of Edinburgh
• University of Leeds
• Bournemouth University
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Intellectual Property”
• University of Manchester
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy”
• University of Glasgow
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Intellectual Property Law”
• Brunel University

ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Law in Intellectual Property and Information Law”
•King’s College London

2.5 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Commercial Law”
• University of Essex
• University of Nottingham
• University of Kent
• University of Aberdeen
• University of Sussex
• University of Leicester
• University of Dundee
• University College London
• King’s College London
• University of Newcastle Upon Tyne
• University of Glasgow
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Commercial and Business Law”
• University of East Anglia

• University of Essex

ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Trade Law”
• University of Essex
• University of East Anglia
• University of Sussex
• University of Northumbria
• University of Leeds
• Nottingham Trent University
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Trade and Commercial Law”
• University of Durham
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Business and Commercial Law”
• University of Manchester
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Trade Transactions”
• University 0f Manchester

2.6 กฎหมายพาณิชย์นาวี
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Maritime Law”
• University of Nottingham
• University of Southampton
• University of Bristol
• University College London
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs”
• University of Wales

2.7 กฎหมายล้มละลาย
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Insolvency Law”
• University of Leeds

2.8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Environmental Law”
• University of Kent
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Environmental Law”
• University of Nottingham
• University of Dundee
• University of London Queen Mary and Westfield College
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Global Environment and Climate Law”
• University of Edinburgh
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights”
• University of Kent
ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development”
• University of Newcastle upon Tyne

*ที่มา : สำนักงานก.ต. อัพเดทเดือนกันยายน 2561