Meet with top UK Universities


วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เวลา 14.00-15.00 น.
ลานใต้อาคารอาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในงานพบกับ:

  • พูดคุยกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Durham University, University of Exeter, University of Edinburgh, University of Nottingham, University of Kent, University of Essex
  • ทุนการศึกษาและเกณฑ์การคัดเลือก

*โดยน้องๆที่สนใจไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2019 สามารถนำ resume และ transcript เพื่อมาพูดคุยเบื้องต้นเพื่อสอบถามข้อมูลจากตัวแทนมหาวิทยาลัยได้โดยตรง