เรียนจบวิศวะ ทำงานอะไร? เงินเดือนเท่าไหร่? เรียนต่ออะไรได้บ้าง?


สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบจากคณะวิศวะ และมีความสนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท พี่ Mango ได้รวบรวมข้อมูลในสาขาอาชีพและเงินเดือนเริ่มต้น*สำหรับแต่ละสายงานเบื้องต้นมาฝากกันค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวแทนมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ 02-129-3313 หรือ LINE@mangolearning (หมายเหตุ: *อ้างอิงข้อมูลจาก Adecco )

วิศวกรซ่อมบำรุง มีหน้าที่ในการดูแลเครื่องจักรและสายการผลิต ต้องมีความเข้าใจหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่สามารถทำงานด้านนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น

University of Exeter
MSc Mechanical Engineering (with Business)

University of Nottingham
MSc Energy Process Systems Engineering
MSc Food Process Engineering
MSc Electrical Engineering
MSc Electrical and Electronic Engineering
MSc Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship
MSc Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy
MSc Electronic Communications and Computer Engineering
MSc Modern Telecommunications
MSc Power Electronics and Drives
MSc Mechanical Engineering

Coventry University
MSc Automotive Engineering
MSc Control Engineering
MSc Engineering and Management
MSc Engineering Business Management
MSc Engineering Project Management
MSc Mechanical Engineering
MSc Production Engineering and Operations Management
MSc Systems and Control

Durham University
MSc Electronic and Electrical Engineering

Newcastle University
MSc Biomedical Engineering
MSc Design and Manufacturing Engineering
MSc Sustainable Transport Engineering
MSc Mechatronics
MSc Mechanical Engineering


วิศวกรโครงการ ทำหน้าที่ในการควบคุมโครงการให้ดำเนินตาม schedule ทีวางไว้ โดยสามารถเติบโตไปในสายงาน Project Manager ได้ โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่สามารถทำงานด้านนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น

University of Exeter:
MSc Engineering Business Management

Coventry University:
MSc Engineering Business Management
MSc Project Management

University of Reading
MSc Project Management

Lancaster University
MSc Project Managementอาชีพวิศวกรการผลิต มีหน้าที่ในการควบคุมการผลิต และบริหารกำลังผลที่หน้าสายการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตามกำหนด โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่สามารถทำงานด้านนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น

University of Exeter
MSc Mechanical Engineering (with Business)
MSc Supply Chain Management

University of Nottingham
MSc Logistics and Supply Chain Management
MSc Energy Process Systems Engineering
MSc Food Process Engineering
MSc Electrical Engineering
MSc Electrical and Electronic Engineering
MSc Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship
MSc Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy
MSc Electronic Communications and Computer Engineering
MSc Modern Telecommunications
MSc Power Electronics and Drives
MSc Sustainable Energy Engineering
MSc Additive Manufacturing and 3D Printing
MSc Advanced Materials
MSc Mechanical Engineering
MSc Bioengineering
MSc Bioengineering: Biomaterials and Biomechanics

Coventry University
MSc Automotive Engineering
MSc Control Engineering
MSc Engineering and Management
MSc Engineering Business Management
MSc Engineering Project Management
MSc Global Logistics
MBA Global Logistics
MSc Mechanical Engineering
MSc Production Engineering and Operations Management
MSc Renewable Energy Engineering
MBA Supply Chain Management
MSc Supply Chain Management
MSc Systems and Control

Durham University
MSc Electronic and Electrical Engineering

Newcastle University
MSc Biomedical Engineering
MSc Design and Manufacturing Engineering
MSc Sustainable Transport Engineering
MSc Mechatronics
MSc Mechanical Engineeringวิศวกรออกแบบ เช่นออกแบบเครื่องจักรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่วนมากจะต่อยอดจากสาขาเครื่องกล และต้องใช้ทักษะในการวาดแบบ เช่น drawing , auto CAD โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่สามารถทำงานด้านนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น

University of Exeter
MSc Mechanical Engineering (with Business)

University of Nottingham
MSc Additive Manufacturing and 3D Printing
MSc Advanced Materials
MSc Mechanical Engineering

Newcastle University
MSc Design and Manufacturing Engineering
MSc Mechatronics
MSc Mechanical Engineering

Coventry University
MSc Mechanical EngineeringProcess Engineering มีหน้าที่ดูแลกระบวนการต่างๆในสายการผลิต ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทเช่น ผลิตรถยนต์ เครื่องจักร หรือสินค้าต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่สามารถทำงานด้านนี้ได้         ยกตัวอย่างเช่น

University of Exeter
MSc Mechanical Engineering (with Business)
MSc Supply Chain Management

University of Nottingham
MSc Logistics and Supply Chain Management
MSc Energy Process Systems Engineering
MSc Food Process Engineering
MSc Sustainable Energy Engineering
MSc Additive Manufacturing and 3D Printing
MSc Advanced Materials
MSc Mechanical Engineering
MSc Bioengineering
MSc Bioengineering: Biomaterials and Biomechanics

Coventry University
MSc Automotive Engineering
MSc Control Engineering
MSc Engineering and Management
MSc Engineering Business Management
MSc Engineering Project Management
MSc Global Logistics
MBA Global Logistics
MSc Mechanical Engineering
MSc Production Engineering and Operations Management
MSc Renewable Energy Engineering
MBA Supply Chain Management
MSc Supply Chain Management
MSc Systems and Control

Durham University
MSc Electronic and Electrical Engineering

Newcastle University
MSc Biomedical Engineering
MSc Design and Manufacturing Engineering
MSc Sustainable Transport Engineering
MSc Mechatronics
MSc Mechanical Engineering


Sales Engineer เป็นสาขาอาชีพที่ต่อยอดจากการใช้ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิศวกรรม เพื่อแนะนำและขายสินค้าในสาขาต่าง ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ที่จบวิศวะไม่ว่าสาขาใดก็ตาม สามารถทำงานในสายอาชีพนี้ได้หากว่ามีความเข้าใจในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ ค่ะ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทร 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE@Mangolearning