เรียนต่อป.ตรี ประเทศอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


น้อง ๆ คนไหนอยากไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ แต่ไม่รู้จะไปยังไง ต้องใช้คะแนนอะไร สมัครยังไงได้บ้าง มาทางนี้เลยจ้า พี่ ๆ Mango หาคำตอบมาให้น้องแล้ว

การเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ สามารถเข้าเรียนได้หลายแบบไม่ว่าน้อง ๆ จะจบจากโรงเรียนไทย หรือเรียนอินเตอร์มา หรือน้อง ๆ ที่จบ High School จาก New Zealand หรือ Singapore หรือแม้แต่น้อง ๆที่เรียนปี 1 ที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยไปแล้ว ก็สามารถเรียนต่อป.ตรี ที่ประเทศอังกฤษได้ผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า Pathways โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ Foundation และ International Year One

Foundation


เรามาเริ่มกันที่หลักสูตร Foundation กันก่อน หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตร 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ โดยจะมุ่งเน้นการสอนตามกลุ่มวิชาที่น้อง ๆ อยากจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีก็จบปริญญาตรีแล้ว น้อง ๆ ที่จะสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Foundation ได้ คือ
1. จบม. 5 ด้วยเกรด 2.5
2. จบม. 6 ด้วยเกรด 2.0-3.0
3. มีคะแนน IGCSE ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มีคะแนน IB หรือ International Baccalaureate ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. มีคะแนน AS หรือ A-Level ตามที่มหาลัยกำหนด
6. มีคะแนนจบหลักสูตร High School จากต่างประเทศ ( NCEA Level 2 for NZ )
นอกจากเกณฑ์ข้างบนแล้ว น้อง ๆ ยังต้องมีคะแนน IELTS ให้ผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอีกด้วย (ส่วนใหญ่แล้วกำหนดไว้ที่ 4.5-6.0 ) ทีนี้เรามาลองคำนวณเวลาเรียนจบปริญญาตรีกันดีกว่า

–  น้อง A เรียนจบ Year 11 มีคะแนนสอบ IGCSE หรือ IB และคะแนน IELTS ผ่านเกณฑ์ของมหาลัยที่น้อง A ต้องการเข้า น้อง A สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Foundation โดยเรียน 1 ปี แล้วเข้าเรียนต้องระดับปริญญาตรี อีก 3 ปี ก็จะจบได้รับใบปริญญาเลย สรุปแล้วใช้เวลา 4 ปี โดยไม่ต้องเสียเวลาอีก 2 ปี เพื่อเรียน Year 12-13 และสอบ A-Level

–  น้อง B จบม.5 ที่โรงเรียนไทย ด้วยเกรด 2.9 และมีคะแนน IELTS ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด น้อง B สามารถสมัครหลักสูตร Foundation 1 ปีและต่อมหาวิทยาลัยอีก 3 ปี ก็จบปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ ทำให้น้อง B เรียนจบเร็วกว่าเพื่อนที่เรียนต่อม.6และมหาวิทยาลัยในไทย 1 ปี

–  น้อง C ที่จบม. 6 ที่เมืองไทย แล้วต้องการไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ ก็สามารถสมัครเข้าหลักสูตร Foundation ได้ และเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ อีก 3 ปี น้อง C ก็จะจบปริญญาตรีพร้อมเพื่อนที่เรียนเมืองไทยพอดี

–  น้อง D ที่เรียน Year 12-13 ไปแล้ว มีคะแนน AS หรือ A-level แล้วพลาดจากการยื่น UCAS ก็สามารถนำคะแนน AS หรือ A-Level มาสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Foundation เพื่อต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษในสาขาและมหาวิทยาลัยที่น้อง D ต้องการได้เลย


International Year One

ต่อกันหลักสูตร International Year One หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนกับการเรียนปี 1 ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ มุ่งเน้นการสอบเพื่อสาขาวิชาและมหาลัยที่เฉพาะเจาะจงยิ่งกว่าหลักสูตร Foundation และไม่ต้องมาเรียนปี 1 ซ้ำอีกรอบ คือ จบจาก International Year One ก็สามารถต่อปี 2 ของหลักสูตรปริญญาตรีที่อังกฤษได้เลย โดยหลักสูตร International Year One จะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่สาขา Business และมีตัวเลือกของมหาวิทยาลัยน้อยกว่าหลักสูตร Foundation เหมาะสำหรับน้องๆที่รู้ตัวแล้วว่าอยากเรียนอะไรในระดับปริญญาตรี

ใครที่จะสมัครหลักสูตร International Year One ได้
1. น้องที่จบ ม. 6 ด้วยเกรด 2.3-3.0
2. น้องที่เรียนปี 1 ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว
3. น้องที่มี AS หรือ A-Level ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องผ่านเกณฑ์คะแนน IELTS 4.5-6.0 แล้วแต่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด
ตัวอย่างการคำนวณเวลาเรียนง่าย ๆ คือ

– น้อง E จบม. 6 ที่เกรด 3.0 ต้องการไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ และอยากเข้าเรียนคณะ Business and Management ของ University of Exeter น้อง E สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตร International Year One ได้เลย และเรียนต่อระดับปริญญาตรีอีก 2 ปีก็จบ ทำให้น้อง E จบปริญญาตรีภายใน 3 ปี เร็วกว่าเพื่อน ๆ ที่เรียนเมืองไทย 1 ปี

– น้อง F ที่เรียนปี 1 ที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจอยากไปเรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ ก็สามารถใช้เกรดตอนม.6 หรือเกรดตอนปี 1 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเกรดไหนดีกว่า เพื่อสมัครเข้าเรียนหลักสูตร International Year One ของคณะและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ได้เลย ทำให้น้อง F เรียนจบระดับปริญญาตรีพร้อมเพื่อนที่เมืองไทย

– น้อง G เรียนจบ Year 12 หรือ Year 13 มีคะแนน AS หรือ A-Level แล้ว ต้องการเข้าเรียนที่คณะ Engineering ที่ University of Exeter โดยคะแนน AS หรือ A-Level ผ่านเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตร International Year One ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย ทำให้น้อง G ได้เข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่น้อง G ต้องการเข้าเรียนโดนไม่ต้องเสี่ยงกับระบบ UCAS พร้อมกับได้จบปริญญาตรีพร้อมกับเพื่อนที่เข้ามหาวิทยาลับผ่านระบบ UCAS อีกด้วย

นี่เป็นตัวอย่างคร่าว ๆ เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจในหลักสูตร Foundation และ International Year One ที่จะเป็น Pathways เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการเรียนในอังกฤษ ข้อดี ก็คือสามารถร่นระยะเวลาเรียนของน้อง ๆ ที่ต้องการจะจบเร็วกว่าเพื่อนได้ เรียกได้ว่าประหยัดทั้งเงิน ประหยัดทั้งเวลาโดยเฉพาะน้อง ๆ ที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทย และ High School ที่ต่างประเทศได้เลย


น้อง ๆ คนไหนสนใจหลักสูตรเหล่านี้ สามารถมาปรึกษาพี่ ๆ Mango Learning Express ได้เลย LINE@mangolearning หรือโทร 02-129-3313, 085-144-8808 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เลยนะจ๊ะ