Foundation


foundation

Foundation/International Foundation/International Year One

น้องๆที่สนใจในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษและไม่มีคะแนน A level หรือ IB จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อน โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานมีอยู่หลายแบบ และมีหลักเกณฑ์ในการเข้าเรียนที่แตกต่างกันเช่น:
1) มหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้องๆเข้าเรียน International Foundation โดยน้องๆต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ยกตัวอย่างเช่น University of Strathclyde, University of Sussex หรือ Durham University
2) มหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้องๆเข้าเรียน International Foundation โดยน้องๆต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ยกตัวอย่างเช่น University of Strathclyde, University of Sussex, Durham University, City University, Newcastle University, Newcastle University London, UEA, University of Manchester  และ University of Exeter
3) มหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้องๆเข้าเรียน International Year One โดยน้องๆต้องผ่านการเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในชั้นปีที่ 1 มาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น University of Strathclyde, University of Sussex, Newcastle University London, UEA และ University of Exeter
นอกเหนือจากนี้น้องๆยังมีทางเลือกที่จะเข้าเรียนหลักสูตร Foundation กับ สถาบัน INTO ที่มีที่ตั้งอยู่ที่เมือง London หรือ Manchester ซึ่งจะเปิดโอกาสให้น้องๆสามารถเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษที่เป็นพันธมิตรกับ INTO ได้กว่า 80 มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น University of Manchester, University of Nottingham, University of Leeds เป็นต้น

วิชาที่เปิดสอน

โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น:
  • Business and Management
  • Social Sciences and Arts
  • Engineering
  • Law
  • Life Sciences and Psychology
  • International Relations and Sociology
  • Computing
  • Media, Journalism and Film studies
  • Architecture
ระยะเวลาของหลักสูตร: 9-15 เดือน
ค่าใช้จ่าย: £ 14,000-18,000
เปิดภาคเรียน: January, September (ช่วงเวลาอาจมีความแตกต่างในแต่ละหลักสูตรหรือแต่ละมหาวิทยาลัย)

ทำไมถึงควรเรียน Foundation

1) Foundation นั้นเป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานที่มุ่งเน้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย และมีความตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำตามต้องการ โดยน้องๆจะได้ปรับพื้นฐานทั้งภาษาอังกฤษ และด้าน academic ทำให้มีความคุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอนในประเทศอังกฤษและเพิ่มความพร้อมเมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
2) ไม่เพียงเฉพาะน้องๆที่เรียนในโรงเรียนไทยเท่านั้น น้องๆที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ประเทศอังกฤษแต่ยังไม่มีคะแนน A level หรือ IB เพราะน้องๆสามารถใช้คะแนน GCSE มายื่นเพื่อเข้าเรียน Foundation ได้เช่นกัน
3) น้องๆที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ประเทศอังกฤษแต่คะแนนของน้องๆยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถเรียน foundation เพื่อปูพื้นฐานและเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

Courses

1-3
1-4
1-5