เรียน IELTS กับ English Studio by Mango


IELTS

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ของ Mango Learning Express กับการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำในประเทศอังกฤษ ทำให้เรารู้ดีว่าคะแนน IELTS เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้น้องๆไปถึงเป้าหมายทางการศึกษาที่สำคัญ อย่างการเรียนต่อปริญญาทั้งระดับ ป.ตรีและป.โท ในมหาวิทยาลัยที่น้องๆตั้งเป้าหมายไว้ และเรารับรู้ถึงปัญหาที่เด็กไทยต้องพบเจอในการสอบ IELTS เป็นอย่างดี เพราะการสอบ IELTS ไม่ใช่แค่การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษธรรมดา แต่น้องๆจะต้องใช้ทั้งการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจในสิ่งที่ข้อสอบมองหา เพื่อให้ได้คะแนนดีและผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่น้องๆตั้งใจไว้

English Studio Plus by Mango จึงเฟ้นหาสุดยอดคุณครูผู้สอนไอเอลที่มีเทคนิคที่พร้อมถ่ายทอดให้กับน้องๆ และร่วมพัฒนาหลักสูตรกับอาจารย์ระดับ IELTS Examiner และเคยเป็นผู้ตรวจข้อสอบ IELTS ที่มีประสบการณ์ในแวดวงไอเอลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากว่า 10 ปี เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนา ทักษะ Listening, Speaking, Writing และ Speaking โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ Writing และ Speaking ซึ่งเป็นสองทักษะที่หลายๆคนมักจะประสบปัญหาในการทำคะแนนให้ตรงตามเป้าหมาย

3 เหตุผลที่ควรเรียน IELTS ที่ Mango

[TS_VCSC_Creative_Link link_content=”Education Expert” link_font_family=”Default:regular” conditionals=”eyJ2aWV3ZXJzdGF0dXMiOiJldmVyeWJvZHkiLCJyZXN0cmljdGlvbiI6Im5vbmUiLCJ1c2Vycm9sZXMiOiIiLCJ1c2Vyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJ1c2VyY2FwcyI6IiIsIm90aGVyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJvdGhlcnRhZ3MiOiIiLCJkZXZpY2V0eXBlcyI6IiJ9″]

Mango เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำของประเทศอังกฤษมามากว่า 10 ปี และมีความเข้าใจถึงระบบการศึกษาและการเรียนรู้ ความแตกต่างของระบบการศึกษาไทยและอังกฤษ รวมถึงปัญหาของเด็กไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อทำคะแนนให้ถึงเป้าหมาย หรือเพื่อให้สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[TS_VCSC_Creative_Link link_content=”Exceptional Support ” link_font_family=”Default:regular” conditionals=”eyJ2aWV3ZXJzdGF0dXMiOiJldmVyeWJvZHkiLCJyZXN0cmljdGlvbiI6Im5vbmUiLCJ1c2Vycm9sZXMiOiIiLCJ1c2Vyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJ1c2VyY2FwcyI6IiIsIm90aGVyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJvdGhlcnRhZ3MiOiIiLCJkZXZpY2V0eXBlcyI6IiJ9″]

เพราะเราเข้าใจว่าแต่ละคนมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน โปรแกรมการเรียนของเราจึงเน้นการทำความเข้าใจจุดอ่อน ส่งเสริมจุดแข็ง และช่วยพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคน โดยครูผู้สอนจะมี 1:1 feedback session เพื่อแนะแนวทางการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปฝึกฝนต่อด้วยตัวเองได้ และเน้นการพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษที่รวดเร็วและยั่งยืน

[TS_VCSC_Creative_Link link_content=”Excellent Teaching Quality” link_font_family=”Default:regular” conditionals=”eyJ2aWV3ZXJzdGF0dXMiOiJldmVyeWJvZHkiLCJyZXN0cmljdGlvbiI6Im5vbmUiLCJ1c2Vycm9sZXMiOiIiLCJ1c2Vyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJ1c2VyY2FwcyI6IiIsIm90aGVyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJvdGhlcnRhZ3MiOiIiLCJkZXZpY2V0eXBlcyI6IiJ9″]

คุณครูของเราทุกคนล้วนแต่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น นอกจากจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาของเด็กไทยอย่างลึกซึ้งและดึงเอาศักยภาพมาใช้ได้อย่างเต็มที่แล้ว คุณครูยังต้องมีความเข้าใจในมุมมองของผู้ตรวจข้อสอบว่ามองหาอะไร รวมไปถึงการถ่ายทอดเนื้อหาเจาะลึกในแต่ละหลักสูตร ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เพื่อผลลัพท์ทั้งทางด้านคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาทางด้านการคิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาอังกฤษที่ดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะได้จากการเรียนภาษาอังกฤษกับ Mango

 

หลักสูตรของเรามีอะไรบ้าง

4 Skills IELTS

4 Skills IELTS

หลักสูตร 30 ชั่วโมง ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อปูพื้นฐานทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่อยู่ในข้อสอบไอเอล และเจาะลึกการทำข้อสอบ IELTS พร้อมกับ Feedback Session ที่จะช่วยวิเคราะห์และแก้ไขจุดอ่อนเฉพาะตัว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS อย่างเต็มรูปแบบ หรือคนที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษมาพอประมาณ หรือต้องการรื้อฟื้นการเรียน และพัฒนาทักษะรอบด้านในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้คะแนนที่เพิ่มขึ้นในทุก Bands ของการสอบ IELTS
Time Saturday
10:00 – 13:00 PM Lessons
Break
14:00 – 17:00 PM Lessons

ตัวอย่างตารางวันธรรมดา

Time Weekday
13:00 – 17:00 PM Lessons

 

*สอบถามข้อมูลตารางเรียนได้ที่ LINE@mangolearning หรือโทร 02-129-3313

 

Power Writing & Speaking

Power Writing & Speaking

หลักสูตร 30 ชั่วโมง ที่เจาะลึกถึงการวิเคราะห์ข้อสอบ Writing (task 1 & 2) และ Speaking รวมถึงเทคนิคที่จะทำให้ทำข้อสอบได้คะแนนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับน้องๆไม่ได้มีปัญหากับ Reading และ Listening แต่ต้องการเน้นไปที่ Writing และ Speaking ซึ่งเป็น Pain Points สำคัญของเด็กไทยส่วนใหญ่ ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจว่าตัวผู้ให้คะแนนสอบกำลังมองหาอะไรอย่างลึกซึ้ง พร้อมฝึกฝนวิธีการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดออกมาเป็นการพูด และเขียนแนว Academic English ที่จะทำให้ผู้เรียนได้คะแนนดียิ่งกว่าเดิม

หลักสูตรที่สอน

Overview of IELTS exam: Writing (task 1 & task 2), Speaking (3 parts)

Writing Task 1: patterns and practices

 • Language of Description
 • Comparing & Contrasting
 • Using General &  Specific Statements
 • Paraphrasing

Writing Task 2: patterns and practices

 • Paragraph Organisation
 • Deciding your opinion
 • Writing Introductions
 • Thesis Statements
 • Opening Paragraph
 • Presenting & Justifying Opinions
 • Express Disagreement
 • Conclusion

Speaking tasks (workshop and exercise)

หลักสูตรวันธรรมดา

Time Monday – Wednesday
18:00 – 21.00 Lessons

หลักสูตรวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์

Time Saturday
10:00 – 13:00 PM Lessons
Break
14:00 – 17:00 PM Lessons

 

*สอบถามข้อมูลตารางเรียนได้ที่ LINE@mangolearning หรือโทร 02-129-3313

English for Academic Purpose

 

English for Academic Purpose

หลักสูตร 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปเรียนต่อในประเทศอังกฤษ เนื่องจากการดูแลน้องๆนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ทำให้ Mango รู้ว่า บางทีพื้นฐานภาษาอังกฤษจากการเรียนที่ไทยอาจจะไม่เพียงพอต่อการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษอย่างราบรื่น พร้อมที่จะรับความรู้จากอาจารย์ และโต้ตอบพร้อมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนต่างชาติในห้องเรียนได้อย่างเต็มความสามารถของเรา โดยคอร์สนี้เป็นการเพิ่มทักษะการใช้ Academic English และเน้นทักษะที่จำเป็น อย่างเช่น การ Present หน้าชั้นเรียน ฝึกการ Discuss เพื่อใช้ในคลาสเรียน Seminar ทักษะการเขียนโดยใช้ Oxford Referencing System ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนที่ประเทศอังกฤษ และยังเป็นสกิลที่สามารถในไปใช้ต่อในการทำงานได้อีกด้วย

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ LINE@mangolearning หรือ โทร 02-129-3313, 085-144-8808