สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการเดินทางไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ


ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนการเดินทางไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจากงาน pre-departure ที่ทางแมงโก้จัดให้เป็นพิเศษสำหรับน้อง ๆ ลูกค้าแมงโก้ทุกท่าน และขอนำข้อมูลบางส่วนมาแชร์ให้กับน้องๆทุกคนที่กำลังเตรียมตัวเดินทางกันค่ะ

NHS: National Health Service :
นักเรียนต่างชาติทุกคนที่เข้าเรียนในประเทศอังกฤษนานกว่า 6 เดือนจะต้องชำระค่า Immigration Health Surcharge (IHS) ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ สามารถเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐในเครือ NHS ได้เทียบเท่ากับคนอังกฤษ โดยบริการของ NHS นั้นจะไม่ครอบคลุม ดังต่อไปนี้:
– Prescription charge ในกรณีที่ต้องใช้ใบสั่งจ่ายยาเพื่อไปซื้อยาจะมีค่าใช่จ่าย prescription charge £8.60
– Dental treatment
– Eye test


 

การเปิดบัญชีในประเทศอังกฤษ :
นักเรียนต่างชาติจะสามารถเปิดบัญชีแบบ Basic Bank Account ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และจะได้รับบัตรเดบิตการ์ด โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
– Passport ที่มี student visa
– หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนจากทางมหาวิทยาลัย และ Letter of Introduction for UK Banking Facilities (ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดทำให้)
การเปิดบัญชีต้องทำการนัดหมายล่วงหน้ากับธนาคารก่อน และควรเลือกเปิดบัญชีในธนาคารที่ใกล้มหาวิทยาลัย หรือใกล้ที่พักเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม เนื่องจากธนาคารในประเทศอังกฤษมีเวลาเปิดทำการ 9:00-17:00 น.


 

BRP: biometric residence permits :
เมื่อเดินทางเข้าประเทศอังกฤษแล้ว น้อง ๆ ต้องนำพาสปอร์ตไปรับบัตร BRP ภายใน 10 วัน (สถานที่รับบัตร BRP บางมหาวิทยาลัยจะระบุไว้ใน CAS statement แล้วซึ่งอาจจะเป็นที่ International Office ของมหาวิทยาลัย หรือถ้าไม่ได้ระบุใน CAS ต้องไปรับที่ Post Office ตามที่ระบุตอนทำวีซ่า)
บัตร BRP นี้มีความสำคัญมากเพราะใช้แทนบัตรประชาชนเมื่อต้องเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือ NHS See more


 

การโอนเงินจากประเทศไทย :
เอกสารที่ต้องเตรียมให้ผู้ปกครองที่ไทย สำหรับใช้เพื่อโอนเงินไปยังประเทศอังกฤษ:
– ใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ (ขอได้จากธนาคารที่ไทย)
– สำเนา Passport
– Offer Letter


 

Pocket Money :
เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษ น้อง ๆ จะยังไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้จนกว่าทางมหาลัยจะออกหนังสือรับรองสถานะความเป็นนักเรียนให้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น น้อง ๆ จึงต้องมีเงินติดตัวเพื่อใช้จ่าย โดยควรพกเป็นเงินสดส่วนนึง และนำบัตร ATM ของธนาคารไทยไป (มีค่าธรรมเนียมการกดเงิน 100 บาท/ครั้ง)


 

16-25 rail card :
ในกรณีที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟ หรือ tube บ่อยๆ สมัครบัตร 16-25 rail card (ราคา £30 ต่อปี) น้องๆจะได้ส่วนลด 1/3 ของค่าเดินทาง โดยสามารถสมัครผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ https://www.16-25railcard.co.uk/


 

กรณีที่ Passport หาย :
• แจ้ง local police ทันที หากพาสปอร์ตหายขณะเดินทางอยู่นอกประเทศอังกฤษ น้องๆจะต้องติดต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ เพื่อขอพาสปอร์ตชั่วคราว และต้องขอยื่นขอ replacement visa เพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศอังกฤษ


การต่อวีซ่าในประเทศอังกฤษ :
สมัครออนไลน์ที่ https://visas-immigration.service.gov.uk/product/tier-4-student และยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเองที่ UKVI centre
Standard Service
• ยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางไปรษณีย์
• มีค่าใช้จ่าย £457
• แสกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่ Post Office
• ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 8 สัปดาห์ (อาจช้าหรือเร็วกว่านี้)
Priority Postal Service
• มีค่าใช้จ่าย £916
• ต้องกรอกฟอร์ม Tier 4 priority request form ก่อน https://www.gov.uk/government/publications/form-for-tier-4-priority-applications เมื่อได้รับการยืนยันแล้วจึงกรอกใบสมัครออนไลน์
• แสกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่ Post Office
• ใช้เวลาพิจารณาภายใน 10 วัน
Premium Service
• ยื่นเอกสารการสมัคร แสกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่ UKVI centre
• มีค่าใช้จ่าย £1,047
• เอกสารการสมัครจะได้รับการพิจารณาภายในวันนั้น และจะได้รับคืนวีซ่าทางไปรษณีย์

สิ่งที่สำคัญเมื่อต้องต่อวีซ่าในประเทศอังกฤษคือ:
1) CAS document (และ evidence ที่ระบุใน CAS ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการ assess เช่น IELTs หรือ transcript)
2) หลักฐานทางการเงินและต้องมีเงินในบัญชีอยู่ไม่ต่ำกว่า 28 วัน
3) ผลตรวจปอดจาก IOM
*โดยเอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลและรับรองโดยกรมการกงสุล

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทร 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE@Mangolearning