University of Exeter Interview Day


สัมภาษณ์พร้อมรู้ผลกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Exeter ที่บินตรงมาจากประเทศอังกฤษ

สถานที่

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม เวลา 9:00-11:00 น.
โรงแรม Novotel Bangkok (BTS เพลินจิต) ชั้น 9

งานนี้เหมาะสำหรับ

*ผู้ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  Exeter
*ผู้ที่ต้องการได้รับ Offer จากมหาวิทยาลัย Exeter เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2018

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

  • Resume
  • Transcript
กรุณาส่งเอกสารมาที่ info@www.mangolearningexpress.com
มหาวิทยาลัย Exeter เป็นมหาวิทยาลัย top 10 ของประเทศอังกฤษ จากการจัดอันดับโดย The Times and the Sunday Times Good University Guide และมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการสอนด้านการเงิน และด้านบริหารธุรกิจโดยสาขา Business and Management ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 5 ของประเทศอังกฤษ (The Complete University Guide) และยังตั้งอยู่ในเมืองซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยสูง และมีอากาศอุ่น ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่และเหมาะแก่การมาศึกษาต่อของนักเรียนต่างชาติ