IP Law ที่ University of Edinburgh เค้าเรียนอะไรกัน?


LLM. Intellectual Property ที่ University of Edinburgh เป็นสาขาที่มีน้อง ๆ เด็กนิติฯ สนใจเรียนมากที่สุดสาขาหนึ่ง เนื่องจากเป็นสาขาที่ ก.ต. หรือ สำนักกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม รับรองในการมายื่นวุฒิสมัครสอบผู้พิพากษาและอัยการ และยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายโดยเฉพาะด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า เรียน IP Law ที่ University of Edinburgh เรียนอะไรยังไงกันบ้าง เริ่มจากวิชาหลักที่บังคับให้เลือกเรียน หรือ “Core Courses” ที่นักเรียนทุกคนต้องเลือกเรียน มีให้เลือกทั้งหมด 5 วิชา คือ

1. Intellectual Property Law 1 : Copyright and Related Right
เป็นการเรียนกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหราชอาณาจักรที่มีแม่แบบมาจากสหภาพยุโรปอีกที โดยการเรียนวิชานี้สามารถนำมาปรับใช้กับกฎหมายของไทยได้

2. International Intellectual Property System
วิชาที่เรียนเกี่ยวกับ Global Policy ว่ามีความเกี่ยวโยงกับกฎหมายในแต่ละประเทศอย่างไร โดยจะเรียนจาก Case Study เป็นหลัก เช่น กรณีกฎหมายสิทธิบัตรเรื่องยาในประเทศอินเดีย Global Policy
ในเรื่องสิทธิบัตรยาส่งผลดีหรือผลเสียต่อกฎหมายสิทธิบัตรยาในประเทศอินเดียอย่างไร

3. Intellectual Property Law, Innovation and Creativity                                                         

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีจุดประสงค์หลักในส่งเสริมนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ วิชานี้เป็นการศึกษาผลกระทบของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่อนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาช่วยส่งเสริมหรือขัดขวาง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสามารถช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้แค่ไหน อย่างไร และจะทำอย่างไรให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างสมบูรณ์

4. Intellectual Property Law 2 : Industrial Property
การเรียนกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเป็นหลัก เป็นการเรียนต่อเนื่องมาจาก Intellectual Property Law 1 โดยจะมีการถกเถียงกันไปถึงโครงสร้างและนโยบายทางเศรษฐกิจรวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการค้าและลิขสิทธิ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ

5. Contemporary Issues in Exploiting Intellectual Property
วิชาที่เน้นศึกษาจากการวิจัยในหัวข้อที่เป็นประเด็นใหญ่ทางสังคมในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก อย่างเช่นเหตุการณ์ Brexit เป็นต้น

โดยเรียนเทอมละ 3 วิชา วิชาที่ 1 และวิชาที่ 2 จะเป็นวิชาบังคับให้เรียนในเทอมแรก ส่วนเทอมที่สองนั้น ก็เลือก 2 ใน 3 วิชาที่เหลือ ส่วนที่เหลืออีก 1 วิชาในแต่ละเทอม น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาในภาคหรือนอกภาคก็ได้ ลักษณะการเรียนการสอนในทุกวิชาจะเป็นแบบ Seminar Base คือ น้อง ๆ จะได้รับ Reading List เรื่องที่จะถูกนำมาเป็นหัวข้อในการเรียนและอภิปรายในแต่ละคลาสโดยแต่ละอาทิตย์จะมี 1 หัวข้อที่ถูกยกขึ้นมาพูดตาม Reading List ที่ได้รับมาตั้งแต่ต้นเทอม น้อง ๆ จะต้องอ่านเรื่องนั้น ๆ ก่อนเข้าเรียน ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะในห้องเรียนจะเป็นการถกเถียงกันในประเด็นนั้น ๆโดยที่อาจารย์จะไม่ได้มาเล่าเรื่องเกริ่นนำให้เราฟังก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนเข้าคลาสจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

Assignment ของการเรียนก็จะมีทั้งการ Present งานหน้าชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเป็นการเขียน Essay หรือ เขียนรายงานตามหัวข้อที่อาจารย์สั่งและทาง University of Edinburgh มีนโยบายในการสอนที่เข้มข้น โดยในแต่ละคลาสจะมีนักเรียนไม่เกิน 25 คนเท่านั้น เพื่อความทั่วถึงในการเรียนการสอน ส่วนตัวอาจารย์เองก็จะเป็นนักวิชาการที่มีผลงานการเขียนหนังสือ หรือทำงานใน Law Firm ที่เป็นมืออาชีพ โดยมีหลายเชื้อชาติคัดสรรจากความเชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้น ๆ เป็นหลัก

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การเชิญ Guest Speakers มาพูดคุยเพื่อให้ประสบการณ์แก่นักเรียน หรือการพาไปดูงานตามที่ต่าง ๆ และน้อง ๆ ที่เรียนที่นี่ยังมีสิทธิ์ได้โอกาสทำงานเป็น Research Assistance ของอาจารย์ที่มาสอนอีกด้วย เรียกได้ว่าการเรียน LLM. Intellectual Property ที่ University of Edinburgh เป็นการเรียนที่เข้มข้นพร้อมประสบการณ์ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตที่ดีเยี่ยมที่ไม่ได้จะหาเรียนได้ในทุก ๆ ที่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้อง ๆ ที่จะไปเรียนต่อด้านกฎหมายที่ประเทศอังกฤษแต่อยากไปอยู่ในเมืองหลวงสุดคลาสสิคของสก๊อตแลนด์

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทร 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE@Mangolearning