เรียนต่อด้านกฎหมายที่ไหนดี?


ที่อังกฤษสาขาด้านกฎหมายยอดฮิตที่น้องๆ เลือกไปเรียนกันจะมีอยู่หลายสาขา เช่น กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (Commercial and Business Law), กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law), กฎหมายด้านภาษีอากร (Tax Law), Human rights หรือ Finance and Banking เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆ สนใจด้านไหนและกลับมาอยากที่จะทำงานต่อยอดด้านไหน พี่แมงโก้เลยจะมาแนะนำเรื่องการเรียนต่อด้านกฎหมายในประเทศอังกฤษค่ะ


Durham University อยู่ในอันดับ Top 6 UK Law School โดยหลักสูตรที่มีชื่อเสียงที่ ก.ต. รับรอง คือ LLM International Trade and Commercial Law
Durham University เปิดสอนทั้งหมดจำนวน 5 หลักสูตรดังต่อไปนี้
LLM International Trade and Commercial Law*
LLM Corporate Law
LLM Master of Laws (General)**
LLM European International Trade and Commercial Law
LLM International Law and Governance

*หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต แบบเฉพาะด้าน

**หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต.แบบไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้าน

 


University of Essex

หลักสูตร LLM International Human Rights Law ของ University of Essex ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมายาวนานและเก่าแก่ที่สุดในยุโรป
ปัจจุบัน University of Essex เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

LLM**
LLM International Human Rights Law
LLM International Human Rights and Humanitarian Law
LLM International Humanitarian Law
LLM Economic, Social and Cultural Rights
LLM International Commercial and Business Law*
LLM International Trade Law*
LLM International Trade and Maritime Law


*หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต แบบเฉพาะด้าน

**หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต.แบบไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้าน

 


University of Kent

TOP UK Law School มีทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ และมีทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2,500 ปอนด์สำหรับนักเรียนไทย
ปัจจุบัน University of Kent เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้
LLM Criminal Justice**
LLM Environmental Law
LLM Human Rights Law**
LLM Intellectual Property Law
LLM International Environmental Law*
LLM International Criminal Justice
LLM International Law with International Relations
LLM International Commercial Law*
LLM International Law
LLM Law and the Humanities
LLM Medical Law and Ethics

*หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต. แบบเฉพาะด้าน

**หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต.แบบไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้าน

 


University of Nottingham

มีหลักสูตร LLM ที่ ก.ต. รับรองแบบเฉพาะด้านมากถึง 3 หลักสูตร คือ LLM International Commercial Law LLM Environmental Law และ LLM Maritime Law
ปัจจุบัน University of Nottingham เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้
LLM Master of Laws**
LLM Criminal Justice
LLM Environmental Law*
LLM European Law
LLM Human Rights Law
LLM International Commercial Law*
LLM International Criminal Justice and Armed Conflict
LLM International Law**
LLM International Law and Development
LLM Maritime Law*
LLM Public International Law

*หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต. แบบเฉพาะด้าน

**หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต.แบบไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้าน

 


University of East Anglia

University of East Anglia มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษา 10% สำหรับทุกคน และมีทุนการศึกษา 50% อีกจำนวน 2 ทุน
University of East Anglia เปิดสอนหลักสูตร LLM ทั้งหมดจำนวน 7 หลักสูตรดังต่อไปนี้
LLM Employment Law
LLM Information Technology and Intellectual Property Law
LLM International Commercial and Business Law*
LLM International Commercial and Competition Law
LLM International Trade Law*
LLM Master of Laws**
LLM Media Law, Policy and Practice


*หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต. แบบเฉพาะด้าน

**หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต.แบบไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้าน


University of Edinburgh เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 6 ในสหราชอาณาจักร (จัดอันดับโดย Time Higher Education ปี 2018) law school เป็นหนึ่งใน law school ที่เก่าแก่และ มีหลักสูตรกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักรอีกด้ว

ปัจจุบัน University of Edinburgh เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

LLM**
LLM Commercial Law
LLM Comparative and European Private Law
LLM Corporate Law
LLM Criminal Law and Criminal Justice
LLM European Law
LLM Global Crime, Justice and Security
LLM Global Environment and Climate Change Law
LLM Human Rights
LLM Innovation Technology and the Law**
LLM Intellectual Property Law*
LLM International Banking Law and Finance
LLM International Economic Law
LLM International Law
LLM Law and Chinese
LLM Medical Law and Ethics

*หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต. แบบเฉพาะด้าน

**หลักสูตรที่รับรองโดยก.ต.แบบไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้าน