หลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศอังกฤษ


สำหรับน้องๆ ที่กำลังหาข้อมูลว่าหลักสูตร LL.M. ในประเทศอังกฤษ มีกี่สาขา และแต่ละสาขาเรียนอะไรกันบ้าง วันนี่พี่ ๆ แมงโก้ รวบรวมหลักสูตร LL.M. ยอดฮิตมารวบรวมให้ดูค่ะ

LL.M. ในด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

Durham University, LL.M. International Trade and Commercial Law

University of Nottingham, LL.M. International Commercial Law

University of Exeter, LL.M. International Commercial Law

University of Essex, LL.M. International Commercial and Business Law

ตัวอย่างวิชา
Example modules : LL.M. International Trade and Commercial Law, Durham University
– Mergers and Acquisition
– International Sales Law
– Introduction to Corporate Governance
– Advanced Issues of International Intellectual Property Law
– Advanced Law of Obligations


LL.M. ด้านกฎหมายภาษี

King’s College London, LL.M. International Tax

Queen Mary University of London, LL.M. in Tax Law

ตัวอย่างหลักสูตร
Example modules : King’s College London, LL.M. International Tax
– International Tax Law
– Taxation of Business Enterprise
– Transfer Pricing
– Value Added Tax
– International Tax Law: Transfer Pricing


LL.M สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญ

University of Edinburgh, LL.M. Intellectual Property Law

University of Exeter, LL.M. Intellectual Property Law

King’s College London, LL.M. Intellectual Property & Information Law

Queen Mary University of London, LLM Intellectual Property Law
UEA, LL.M. Information Technology and Intellectual Property Law

ตัวอย่างหลักสูตร
Example modules : LL.M. Intellectual Property Law, University of Edinburgh
– Intellectual Property Law : Copyright and related rights
– International Intellectual Property System
– Intellectual Property and Human Rights
– Intellectual Property Law : Industrial Property
– Intellectual Property Law, Innovation and Creativity


LL.M. กฎหมายการเงินและการธนาคาร

King’s College London, LL.M. International Financial Law

University of Edinburgh, LL.M. International Banking Law and Finance

ตัวอย่างหลักสูตร
Example modules : LL.M. International Financial Law, King’s College London
– Financial Risk Stability & Regulation
– Law of International Finance 1
– Transnational & Comparative Commercial & Financial Law
– International Investment Law
– Transnational Corporate Restructuring


LL.M. กฎหมายพาณิชยนาวี ซึ่งเกี่ยวกับการค้าทางทะเล

University of Nottingham, LL.M. Maritime Law

University of Exeter, LL.M. Maritime Law

University of Southampton, LL.M. Maritime Law

ตัวอย่างหลักสูตร
Example modules : LL.M. Maritime Law, University of Nottingham
– International Law of the Sea
– Law of International Carriage of Goods by Sea
– Law of Marine Insurance
– Maritime Law
– International Sale of Goods


LL.M. International Law หรือ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

Durham University, LL.M. International Law and Governance

University of Nottingham, LL.M. International Law

University of Nottingham, LL.M. International Law and Development

King’s College London, LL.M. Transnational Law
University of Edinburgh, LL.M. International Law

ตัวอย่างหลักสูตร
Example modules : LL.M. International and Governance, Durham University
– Fundamental Issues in International Legal Governance
– Advanced Issues in International Economic Law
– International Co-operation in Criminal Matters
– Introduction to Corporate Governance

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทร 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE@Mangolearning