Management or Entrepreneurship เรียนต่างกันมั้ย? / สายไหน เหมาะกับเรา?


Management or Entrepreneurship เรียนต่างกันมั้ย? / สายไหน เหมาะกับเรา?

สำหรับหลักสูตร Management (หรือในบางมหาวิทยาลัยจะตั้งชื่อหลักสูตรเป็น International Business, International Management หรือ Business and Management) หลักสูตรนี้น้องๆที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางธุรกิจมาโดยตรงก็สามารถเรียนได้เช่นกัน เพราะรายวิชาจะเน้นการปูพื้นฐานและให้ความรู้รอบด้าน เน้นการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลยุทธ์ การตลาด การเงิน การบริหารงานขาย การบริหารงานบุคคล เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพรวมในโลกของธุรกิจทั้งหมด และเตรียมการเป็นนักบริหารในอนาคต โดยในหลายมหาวิทยาลัยน้องๆจะสามารถเลือกวิชาเลือกเพื่อลงลึกในด้านที่เราสนใจ เช่น Leadership, Supply Chain, Digital Marketing หรือ Investment เป็นต้น โดยเมื่อเรียนจบแล้วน้องๆสามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติ ธนาคาร บริษัทที่ปรึกษา หรือแม้แต่ Management Trainee ก็เป็นตำแหน่งที่น้องๆหลายคนให้ความสนใจ


Entrepreneurship หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ทำธุรกิจส่วนตัว หรือต้องการต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจของที่บ้าน หรือน้องๆ ที่มีความสนใจทำงานในบริษัทแนว Startup หรือองค์กรที่ต้องการสร้าง Entrepreneurial Spirit

หลักสูตรนี้จะเรียนคล้ายๆกับ Management แต่จะสอนในมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่การหาไอเดียมาทำธุรกิจไปจนถึงจะหาเงินจากไหน และ exit strategy คืออะไร หลักสูตร Entrepreneurship จะสอนให้เราคิดนอกกรอบ และคิดแบบผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสการทำธุรกิจและขยายกิจการ

จะว่าไปแล้วจริงๆวิชาหลักของทั้งสองสายจะมีวิชาที่คล้ายคลึงกันอยู่ ที่แตกต่างกันออกไปก็คือ มุมมองธุรกิจที่เป็น Corporate หรือมุมมองแบบ Entrepreneur ทั้งนี้ทั้งนั้น พี่แมงโก้มองว่าท้ายที่สุด ไม่ว่าเราจะเลือกเรียนสาขาไหน เวลาที่กลับมาทำงานจริงๆ เราก็ต้องนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย หรือบริษัทที่เราทำงานอยู่ ดังนั้น ไม่ต้องกังวลหากว่าเรายังคิดไม่ตกหรือยังไม่รู้ชัดว่าจริงๆแล้วเราอยากทำงานอะไรนะคะ

ในส่วนการเรียนการสอนนั้น ที่อังกฤษจะเน้นเรียนผ่าน case study (น้องๆต้องพยายามอ่านหนังสือเรียนเองไม่งั้นอาจจะตามอาจารย์ไม่ทัน) เพื่อที่ในห้องเราจะได้ใช้เวลาในการพูดคุย โดยอาจารย์จะหา case ต่าง ๆ มาให้นักศึกษามาแก้ case กัน ด้วยการ discus หรือ share กันในห้องเรียนนั่นเองค่ะ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทร 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE@Mangolearning