เรียนจบ Marketing ทำงานอะไรได้บ้าง?


Advertising account executive
ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างบริษัท agency และบริษัทลูกค้า เพื่อแนะนำแคมเปญโฆษณาที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

Advertising account planner
นอกจากจะเป็นผู้ประสานงานกับลูกค้าแล้ว จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดกลยุทธ์ทางการสื่อสารกับลูกค้า หาข้อมูล insight จากข้อมูลทั้ง market data, qualitative research และทำบรีฟเพื่อส่องมอบให้กับทีมครีเอทีฟต่อไป

Market researcher
นักวิจัยการตลาด (อาจจะทำงานในฝั่งของเอเจนซี่ หรือในฝั่งของลูกค้าก็ได้) ทำหน้าที่เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ target customer ทั้งแบบ quantitative และ qualitative research เช่น การทำแบบสอบถาม หรือการทำ focus group interview

Marketing executive
ทำหน้าที่เป็นผู้วางกลยุทธ์ด้านการตลาด ตั้งแต่การวางแผนการตลาด ทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม เป็นต้น ส่วนใหญ่ตำแหน่งนี้มักจะอยู่ในฝ่ายการตลาดของทุกๆบริษัท

Media buyer
ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ (เช่น โรงภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือโทรทัศน์) และติดตามผลของการโฆษณา เพื่อให้มั่นใจว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด

Media planner
ทำงานร่วมกับเอเจนซี่โฆษณา เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าแคมเปญโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดโดยผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม

Social media manager
เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์บน Social Media ขององค์กรเพื่อเพิ่มการเข้าถึง หรือเพื่อสื่อสารกับลูกค้า โดยตำแหน่งนี้จะต้องวางกลยุทธ์ คิดคอนเท้นท์ วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำงานร่วมกับทีมลูกค้าสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังมีงานด้านงานประชาสัมพันธ์, product manager, event manager หรือแม้แต่ web content manager ที่น้องๆในสายงานการตลาดสามารถเลือกทำได้โดยการเรียนปริญญาโทในสายการตลาดในประเทศอังกฤษนั้น ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานด้านการตลาดมาก่อนก็สามารถเรียนได้ค่ะ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทร 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE@Mangolearning