MSc Marketing กับ MSc Digital Marketing เรียนต่างกันยังไง


MSc Marketing คือการเรียนพื้นฐานของการตลาดตั้งแต่การรู้จักลูกค้าจนไปถึงการทำอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าบริการและกลับมาซื้อซ้ำหรือบอกต่อ โดยโครงสร้างของ Marketing จะสอนให้เรารู้จักถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไรควรใช้กลยุทธ์แบบไหนกับสินค้า/บริการของเรา ทำแบบใดธุรกิจถึงจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด เหมาะสำหรับคนที่สนใจงานทางด้านการตลาดหรืออยากมีความรู้ด้านการตลาดเพื่อนำไปพัฒนาต่อในด้านอื่น ๆ พี่ขอยกตัวอย่าง MSc Marketing ที่มหาวิทยาลัย Exeter มาประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะ

วิชาหลัก (หรือวิชาบังคับ)จะมีดังนี้ค่ะ

– Advanced Marketing Seminar

– Marketing Analysis and Researc

– Marketing Strategy

– Integrated Marketing Communications

– Understanding Consumer Behaviour

โดยน้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามความสนใจของเราหรือลงลึกด้านใดด้านหนึ่ง เช่นอยากเรียนเจาะด้าน Branding, Digital Marketing ก็ย่อมได้ ยกตัวอย่างวิชาเลือกมีหลากหลายมากมายดังต่อไปนี้

 • – Accounting for International Managers
 • – Entrepreneurship: New Venture Development
 • – Principles of International Business
 • – Tourism and Marketing
 • – Consumption, Markets and Culture
 • – Brand Design
 • – Purchasing and Supply Chain Management
 • – Digital Business Models
 • – Leadership and Global Challenges
 • – Digital Marketing and Society

จะเห็นได้ว่าน้องๆอยากเรียน MSc Marketing ก็จะยังสามารถเลือกเรียนวิชา Digital Marketing ได้เช่นกันค่ะ

มาดู MSc Digital Marketing กันบ้าง สาขานี้เป็นการนำพื้นฐานของ Marketing เดิมมาพัฒนาต่อยอดให้เหมาะกับยุคดิจิทัลที่พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนมากจะอยู่กับกิจกรรมทาง Social Network ส่งผลให้ธุรกิจต้องหันมาทำการตลาดบนโลกออนไลน์มากขึ้น โดยหลักสูตร Digital Marketing นั้นจะลึกไปด้านการนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วนำไปประกอบกับกลยุทธ์ของการตลาด เช่น จะทำอย่างไรให้ Website ติดหน้าแรกของ Google หรือเทรนในโลกออนไลน์ตอนนี้เป็นอย่างไรเราควรจะทำโฆษณาแบบไหนที่จะส่งผลให้ลูกค้าสนใจในสินค้าเรามากขึ้น รวมไปถึงการทำโฆษณาบน Facebook และ Google ซึ่งหลักสูตรนี้จะเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานด้าน Marketing แล้วอยากต่อยอดไปในด้านที่ Advance มากขึ้น หรือผู้ที่สนใจสายงาน/ทำงานในสาย Digital และอยากจะต่อยอดด้าน Marketing  ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพกันซักนิด พี่ขอเอาหลักสูตร MSc Digital Marketing and Analytics ของ University of Kent มาให้ดูกันนะคะ

 • – Principles of Digital Marketing and Social Media Marketing หลักการทำการตลาดบนโลกออนไลน์
 • – The Digital Consumer พฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์เป็นอย่างไร การใช้ Social Media มีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจจับจ่ายใช้สอย
 • – Digital Marketing Research สอนการใช้ analytical market research ในการสร้างกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดออนไลน์
 • – Emerging IT Trends for Digital Marketing เทรนด์ของโลกยุคดิจิตอลและการใช้การตลาดออนไลน์
 • – Professional Skills and Employability Development วิชานี้น่าสนใจมากๆ เพราะหลังจากเรียนจบสิ่งที่สำคัญก็คือโลกของการทำงาน วิชานี้จะสอนทักษะที่สำคัญในการทำงาน (และหางาน)ในสายงาน Digital Marketing
 • – Digital Marketing Strategy and Planning  การวางแผนและสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
 • – Digital and Social Media Design สอนการดีไซน์ Website และ Social Media ที่เหมาะสมกับการทำการตลาดออนไลน์รวมถึงการพัฒนาและสร้าง content ที่น่าสนใจ
 • – Digital Marketing Data Mining and Analytics ในโลกยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย การตัดสินใจทางการตลาดที่ดีย่อมต้องใช้การวืเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น วิชานี้จะสอนเทคนิคการใช้ data mining มาเพื่อวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • – Social Media Analytics การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบน Social Media เพื่อหา Marketing Insight
 • -Web Marketing and Analytics เข้าใจถึงบทบาทของ Web Analytics และการวัดผลกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้ Website

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าวิชาที่เรียนของทั้งสองหลักสูตรนั้นมีความแตกต่างกัน สาขาไหนจะเหมาะกับเรามากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความสนใจ และ career path ที่เราอยากจะทำหลังจากเรียนจบแล้วเช่นกันนะคะ สำหรับน้องๆที่อยากดูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาที่พี่แมงโก้ที่ช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะ

ที่ LINE@mangolearning หรือโทร 02-129-3313 หรือ 085-144-8808 บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นค่ะ