ทำไมต้องเรียนป.โท ที่ University of Nottingham China (Ningbo)


• Ningbo เป็นเมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีน (ห่างจากเซี่ยงไฮ้ 1 ชั่วโมง 40 นาทีโดยรถไฟความเร็วสูง)

• มีสายการบินบินตรงจากกรุงเทพ – Ningbo (China Southern Airline)

• การเรียนการสอนมีคุณภาพสูง ใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัย Nottingham ในประเทศอังกฤษ

• การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเรียนร่วมกับเพื่อนต่างชาติกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

• สามารถลงเรียนภาษาจีนได้หลากหลายรูปแบบทั้งเป็นวิชาเลือก (20 หน่วยกิต), intensive course หรือเลือกเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

โดยหลักสูตรปริญญาโทดังต่อไปนี้สามารถเลือกเรียนภาษาจีนเป็นวิชาเลือกได้:

• เข้าร่วม social event หรือกิจกรรมต่างๆที่ช่วยฝึกภาษาจีน

• ที่พักแบบ en-suite สะดวกสบาย และทันสมัย

• ค่าเทอมโดยประมาณ 90,000 หยวน (450,000 บาท) และค่าที่พักแบบ en-suite ประมาณ 16,000 หยวน (80,000 บาท)

หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนที่ประเทศจีน