ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ Reference Letter หรือ Recommendation Letter


ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ Reference Letter หรือ Recommendation Letter

หนึ่งในเอกสารประกอบการสมัครเรียนที่สำคัญคือ Reference Letter หรือ Letter of Recommendation วันนี้พี่ ๆ แมงโก้จะมาสรุปรวบรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Reference Letter ไม่ว่าจะเป็นให้ใครเขียนดี? หรือต้องมีรูปแบบอย่างไร? คนที่เขียนต้องจบจากอังกฤษไหม?

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะต้องใช้ Reference Letter 2 ฉบับ โดย 1 ฉบับต้องมาจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ส่วนอีก 1 ฉบับน้องๆจะเลือกขอหัวหน้างานก็ได้ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) แต่จะมีบางมหาวิทยาลัยที่ใช่ Referee เพียงแค่ท่านเดียว เช่น University of Exeter หรือ University of Edinburgh ตรงนี้น้องๆ สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้จะได้เตรียมได้ถูกค่ะ

Q: Reference Letter รูปแบบควรเป็นอย่างไร

A: เนื้อหาสำคัญที่ต้องมีใน Reference Letter คือ จะต้องเขียนถึงความสัมพันธ์ของ Referee กับตัวน้องๆเองว่า รู้จักกันมานานแค่ไหน? และความเกี่ยวข้องอย่างไรกัน เช่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ เป็นหัวหน้างาน ที่สำคัญในเนื้อหาในจดหมายนั้นควรระบุชื่อหลักสูตรและชื่อมหาวิทยาลัยที่จะสมัครด้วยค่ะ

ที่สำคัญที่สุด !

Reference Letter ต้องอยู่บนกระดาษ Official Letterhead ของมหาวิทยาลัย หรือที่ทำงานของน้อง โดยต้องมีลายเซ็นของ Referee กำกับลงวันที่ด้วยนะคะ รวมถึง Email ของ Referee ต้องเป็น Official Email Address เช่น อีเมลล์มหาวิทยาลัย หรืออีเมลล์บริษัท โดยมหาวิทยาลัยจะไม่รับ Email ที่เป็น Commercial เช่น @gmail หรือ @hotmail

Q: Reference Letter ขอจากใครได้บ้าง?

A: สำหรับน้องที่เพิ่งเรียนจบหรือทำงานยังไม่ถึง 2 ปี พี่แมงโก้แนะนำให้ขออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน แน่นอนว่าอาจารย์รู้จักน้องเป็นอย่างดีอยู่แล้ว อีกท่านพี่แมงโก้แนะนำว่า ขอจากอาจารย์ที่น้องสามารถทำเกรดรายวิชานั้นได้ดี หรือวิชาที่น้องชอบเรียนมากที่สุด เพราะท่านจะรู้จักเราดีไม่น้อยกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเลยค่ะ เวลาติดต่ออาจารย์ น้องๆ อาจจะต้องเตรียม Transcript และ Resume รวมถึงเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยไปก่อนด้วยนะคะ

สำหรับน้อง ๆ ที่ทำงานมาระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเลือกขอจากหัวหน้างานได้ 1 ท่าน หัวหน้างานไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ตำแหน่งสูงสุดในบริษัท หากมีตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น Manager หรือ Supervisor ก็สามารถขอได้ค่ะ แต่มีบางมหาวิทยาลัยเช่น University of Kent กำหนดว่าถ้ายังทำงานไม่ถึง 5 ปีต้องผู้เขียน Reference letter ต้องเป็นอาจารย์เท่านั้นนะคะ

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสมัครเรียนหลักสูตร MBA พี่แมงโก้ขอแนะนำว่า ขอจากหัวหน้างานของเราได้เลยค่ะ 2 ท่าน

Q: คนเขียน Reference Letter จำเป็นต้องจบอังกฤษไหม?
A: คนเขียน Reference Letter ไม่จำเป็นต้องจบจากประเทศอังกฤษค่ะ

ถ้าน้องๆ จะสมัครควรขอนัดพบ เพื่อพูดคุยกับอาจารย์ได้แล้วค่ะ ว่าอาจารย์แต่ละท่านสะดวกไหมหรือท่านมีคิวการเขียนจดหมายให้คนอื่นๆอยู่ ถ้าเกิดว่าน้องติดต่อช้า น้องอาจจะต้องรอเป็นเวลานาน แล้วจะพลาดการสมัครได้เช่นกันค่ะ


สำหรับน้อง ๆ ที่สมัครเรียนผ่านทาง Mango พี่ๆจะช่วยแนะนำเรื่องสิ่งที่ต้องมีใน reference letter และข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องสมัครว่าต้องการ reference letter แบบไหนยังไงนะคะ สอบถามกันเข้ามาได้เลยจ้า ที่LINE @mangolearning หรือโทร 02-129-3313, 085-144-8808 ที่สำคัญบริการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ