เรียนจบแล้วอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ! เรียนอะไรดี? สาย Startup ฟังทางนี้!!!


การเรียนต่อเพื่อทำงานในสาย Startup หรือสำหรับคนที่อยากเรียนเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง ซึ่งหลายๆ มหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อหลักสูตรแตกต่างกันออกไปเช่น Entrepreneurship and Innovation , E-Business and Innovation, Enterprise and Business Creation, Enterprise and Entrepreneurship ค่ะ โดยบางมหาวิทยาลัยก็จะมีวิชา Entrepreneure เป็น module หนึ่งในหลักสูตร MSc Management ก็มีค่ะ

หลักสูตรเหล่านี้จะสอนให้ได้เรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจ ตั้งแเต่การหาไอเดีย เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ จนถึงการวางแผน Exit Strategy โดยมีหลายๆ มหาวิทยาลัยในอังกฤษ จะมี Center of Innovation หรือ Entrepreneure เช่น University of Nottingham, University of Essex หรือ University of Exeterให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงนอกจากเรียนในห้องเรียน มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเชิญ speaker ในสาย Startups หรือ Entrepreneure มาบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ มีนักลงทุนให้เงินจริงๆ หรือหาเพื่อนร่วมทีมแล้วทำโปรเจ็ค สร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาระหว่างเรียนเลยก็มีค่ะ

หลักสูตรสำหรับน้อง ๆ สาย Startup ในประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ ได้แก่

University of Nottingham: หลักสูตร Entrepreneur ของมหาวิทยาลัยนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดอังกฤษและดังที่สุดในยุโรป

  • MSc Entrepreneurship, Innovation and Management

วิชาที่น่าสนใจได้แก่ Entrepreneurial Finance and Accounting, Entrepreneurship and Creativity, Leading Entrepreneurial Growth และ Marketing for Entrepreneurial Firms โดยน้องๆจะทำ Entrepreneurship Project อีกด้วย


Durham University

  • MSc Management (Entrepreneurship)

วิชาที่น่าสนใจได้แก่ Entrepreneurship and the Entrepreneurial Process, The Entrepreneur’s Environment, Organisational Behaviour, New Venture Creation


University of Edinburgh

  • MSc Entrepreneurship and Innovation

วิชาที่น่าสนใจได้แก่ Entrepreneurial Finance, Entrepreneurship and New Venture Creation in Context, Design Thinking, Innovation Management in Practice,

Entrepreneurial Leadership in the Social and Sustainable Enterprise


University of Newcastle

  • MSc Innovation, Creativity and Entrepreneurship

วิชาที่น่าสนใจได้แก่ Enterprise and Entrepreneurial Management: A Critical Exploration, Managing Design and Product Development, Technology Change and Innovation Management, Open Innovation and Clusters of Innovation, Innovation Consultancy Project


University of Exeter ไม่มีหลักสูตร Entrepreneurship โดยตรงเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแนวคิดว่าทุกคนที่เรียนควรมี Entrepreneurial Spirit จึง design หลักสูตรมาเป็นแนว management แต่น้องๆสามารถเลือกวิชาเลือกในสาย Startup ได้ค่ะ

  • MSc International Management

วิชาในสาย Startup ที่น่าสนใจได้แก่ Entrepreneurship: New Venture Development, Digital Business Models, Strategic Innovation Management หากน้องๆอยากได้ทั้ง skill และแนวคิดแบบ startup พร้อมกับ skill management หลักสูตรนี้อาจเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจค่ะ


University of Essex

  • MSc Entrepreneurship and Innovation หลักสูตรนี้ยังเหมาะกับน้องๆที่อยากจะต่อยอดธุรกิจที่บ้านหรือธุรกิจ SMEs โดยใข้แนวความคิดแบบ innovation อีกด้วย

วิชาที่น่าสนใจได้แก่ Theories and Practice of Entrepreneurship, Innovation Management, Creating and Managing the New and Entrepreneurial Organisation


University of Reading

  • MSc Entrepreneurship (Creative Industries)

วิชาที่น่าสนใจได้แก่ Management in Creative and Cultural Organisations, Entrepreneurial Management for Creative Artists, Advances in Entrepreneurial Theory and Practice

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศอังกฤษ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทร 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE@Mangolearning