ตัวแทนของมหาวิทยาลัย บริการฟรี! ทุกขั้นตอน

University of Edinburgh


review-edin
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.0
 • เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  • พาสปอร์ตหน้าแรก
  • Official Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
  • ใบปริญญาและหนังสือรับรองจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
  • Reference Letter จากอาจารย์และหัวหน้างานฉบับภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
  • Personal Statement
  • ผลการสอบ IELTS ( สามารถยื่นสมัครเรียนโดยยังไม่มีผลไอเอลได้)
  • Resume / CV
* ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-Sessional English course
โดยสามารถดูเกณฑ์ได้ดังนี้ Pre-Sessional English Course

มหาวิทยาลัย Edinburgh ประกอบไปด้วย 3 Colleges และ 20 Schools ดังต่อไปนี้

College of Arts, Humanities & Social Sciences
• Business School
• School of Divinity
• School of Economics
• Edinburgh College of Art
• The Moray House School of Education
• School of Health in Social Science
• School of History, Classics and Archaeology
• School of Law
• School of Literatures, Languages and Cultures
• School of Philosophy, Psychology and Language Sciences
• School of Social and Politial Science

College of Medicine & Veterinary Medicine
• Edinburgh Medical School
• Royal (Dick) School of Veterinary Studies

College of Science & Engineering
• School of Biological Sciences
• School of Chemistry
• School of Engineering
• School of GeoSciences
• School of Informatics
• School of Mathematics
• School of Physics and Astronomy


หลักสูตรยอดนิยม

Business School
• MSc Accounting and Finance
• MSc Banking and Risk
• MSc Business Analytics
• MSc Carbon Finance
• MSc Entrepreneurship and Innovation
• MSc Finance
• MSc Finance, Technology and Policy
• MSc Human Resource Management
• MSc International Business and Emerging Markets
• MSc International Human Resource Management
• MSc Management
• MSc Marketing
• MSc Marketing and Business Analysis

Economics
• MSc in Economics, MSc in Economics (Econometrics)
• MSc in Economics (Finance)

School of Law
• LLM in Criminal Law
• LLM in Comparative and European Private Law
• LLM in Corporate Law
• LLM in Criminal Law and Criminal Justice
• LLM in European Law
• LLM Global Environment and Climate Change Law

• LLM in Human Rights
• LLM in Innovation, Technology and the Law
• LLM in Intellectual Property Law
• LLM in International Banking Law and Finance
• LLM in International Economic Law
• LLM in International Law
• LLM in Law
• LLM in Law and Chinese
• LLM in Medical Law and Ethics
• MSc in Criminology and Criminal Justice
• MSc in Global Crime, Justice and Security

School of Informatics
• MSc Informatics
• MSc Artificial Intelligence
• MSc Cognitive Science
• MSc Computer Science
• MSc Data Science
• MSc Design Informatics
• MSc Advanced Design Informatics

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-Sessional English Course

ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-Sessional English Course โดยสามารถดูเกณฑ์ได้ดังนี้

   1. ต้องได้รับตอบรับเข้าเรียนจาก University of Edinburgh
   2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS UKVI)

หมายเหตุ: หลักสูตร Pre-sessional English ที่มหาวิทยาลัย Edinburgh เต็มเร็วมาก
แนะนำให้น้องๆรีบสอบไอเอลและยื่นคะแนนเพื่อสมัครเรียน Pre-sessional ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

10 Week Programme:

Entry requirement for degree programme Entry requirement for Summer Pre-sessional EAP course: 10 Weeks
IELTS 6.5 with no module below 6.0 IELTS 6.0 with no module below 5.5
IELTS 7.0 with no module below 6.0 IELTS 6.5 with no module below 5.5
IELTS 7.0 with no module below 6.5 IELTS 6.5 with no module below 6.0
IELTS 7.0 with Writing at 6.5 and all other modules not below 6.0 IELTS 6.5 with Writing at 6.0 and all other modules not below 5.5
IELTS 7.0 with Reading and Listening 6.5 and Writing and Speaking 6.0 IELTS 6.5 with Reading and Listening at 6.0 and Writing and Speaking 5.5

7 Week Programme:

Entry requirement for degree programme Entry requirement for Summer Pre-sessional EAP course: 7 Weeks
IELTS 6.5 with no module below 6.0 IELTS 6.5 with no module below 5.5
IELTS 7.0 with no module below 6.0 IELTS 7.0 with no module below 5.5
IELTS 7.0 with no module below 6.5 IELTS 7.0 with no module below 6.0
IELTS 7.0 with Writing at 6.5 and all other modules not below 6.0 IELTS 7.0 with Writing at 6.0 and all other modules not below 5.5
IELTS 7.0 with Reading and Listening 6.5 and Writing and Speaking 6.0 IELTS 7.0 with Reading and Listening at 6.0 and Writing and Speaking 5.5

Course Dates and Fees 2019

Programme/Course Weeks Dates Fee
English for Academic Purposes (EAP)
10-week Programme (Course 1, Course 2 and ESAP) 10 24 Jun – 29 Aug £4,400
7-week Programme (Course 2 and ESAP) 7 15 Jul – 29 Aug £3,080
English for Specific Academic Purposes (ESAP)

4-week Programmes (ESAP)

Subject to availability, applications to open in late April/early May

4 5 – 29 Aug £1,760

Business School
Business School MSc Scholarships
– £2,000–£10,000
– There will be no separate application for scholarship

Qualification
o Are able to demonstrate excellent academic performance
o Are on track to obtain, or who have graduated with a minimum high 2.1 or 1st UK
undergraduate degree or overseas equivalent
o Have previously studied at a University with a strong academic reputation and ranking
o Have the potential to contribute and enrich all aspects of the Masters programme and
the diverse academic and cultural profile of the Masters class
Business School MBA Scholarship
MBA Leadership Scholarships
– 5 MBA Leadership Scholarships
– each with a value of £10,000
MBA Leadership Scholarships will be awarded to candidates who:
– receive an offer (conditional or unconditional) and self-funded
– can demonstrate strong leadership experience or potential
– have sound academic credentials
– who have substantive work experience, normally of at least seven years.

MBA Merit Scholarships
– 3MBA Merit Scholarships
– each with a value of £5,000
MBA Merit Scholarships will be awarded to candidates
– who can demonstrate exceptional prior qualifications, measured either through their
academic credentials, professional qualifications and/or GMAT scores.

MBA Diversity Scholarships
– 3 MBA Diversity Scholarships
– each with a value of £5,000, to candidates who enhance the diversity of cultures or
perspectives on the Edinburgh MBA.
MBA Diversity scholarships will be awarded to candidates who, while bringing strong academic
and work experience credentials, also enhance the diversity of cultures or perpsectives on the
Edinburgh MBA.
MBA Achievement Scholarships
– 4 MBA Achievement Scholarships
– each with a value of £5,000, to candidates who can demonstrate successful prior
achievement in contributing to the improvement of a business, social or public
organisation.
MBA Achievement scholarships will be awarded to candidates who can demonstrate successful
prior achievement in contributing to the improvement of a business, social, or public
organisation.
Examples of achievements could be:
• introducing an innovation
• setting up a new enterprise
• managing a successful project
• achieving a change in behaviour
• introducing sustainable solutions

Postgraduate
Deaconess

Rooms and prices

Academic year Room type and size Bathroom Lease
2018-2019 Standard Single Room En-suite
£7601.00

Richmond Place

Rooms and prices

Academic year Room type and size Bathroom Lease
2018-2019 Standard Single Room En-suite

£6604.00 

2018-2019 Standard Plus Single Room En-suite

£7672.00

2018-2019 Standard Single Room Shared
£6658.00

 


O’Shea South

Rooms and prices

Academic year Room type and size Bathroom Lease
2018-2019 Standard Single Room Shared
£6444.00

 

.

Menu