ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango


ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินโปรไฟล์เบื้องต้น และรับคำแนะนำจากทีม consult โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

APPLICATION PROCESS

แมงโก้ช่วยทำให้เรื่องเรียนเป็นเรื่องง่าย

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

ให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

ช่วยตรวจสอบเอกสารการสมัครและ Review SOP
*น้องๆ สามารถสมัครเรียนได้โดยไม่ต้องยื่นผลคะแนน IELTS

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

ดำเนินการสมัครเรียน
และติดตามผลจนได้รับ Offer และจ่าย Deposit

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

ดำเนินการสมัครเรียน Pre-sessional และจองห้องพัก
(ในกรณีที่อยู่หอมหาวิทยาลัย)

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

ดำเนินการสมัคร Visa

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

ให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
Pre-departure Briefing

ส่งมาที่ hello@mangolearningexpress.com

บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

REQUIRED DOCUMENTS

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

พาสปอร์ตหน้าแรก

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

Official Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

ใบปริญญา และหนังสือรับรองจบการศึกษา
(ฉบับภาษาอังกฤษ)

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

REFERENCE LETTER จากอาจารย์หรือหัวหน้างาน
(ฉบับภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ)

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

PERSONAL STATEMENT (SOP) ไฟล์ Word

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

ผลการสอบ IELTS

ทำไมต้องสมัครเรียนต่อกับ Mango

RESUME/CV

ส่งมาที่ hello@mangolearningexpress.com

บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น