ทำไมต้องใช้ Proofreading


why-proofreading

ในหลายๆมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือการเรียนในระดับปริญญาที่ต่างประเทศ มักจะให้นักเรียนนักศึกษาส่งงาน Assignment เป็นภาษาอังกฤษ ยิ่งเทอมสุดท้ายก่อนเรียนจบ assessment ของหลายๆที่คือการทำ Thesis หรือ Dissertation ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเป็นงานเขียนเชิงวิชาการทั้งสิ้น แน่นอนอยู่แล้วว่าสำหรับนักเรียนไทยหลายๆคนสิ่งนี่อาจจะเป็นปัญหาไม่น้อย การทำงานหาข้อมูลอย่างยาวนาน เอามานั่งเรียบเรียงเขียนและแสดงความคิดเห็นโดยใช้ความรู้ที่เรียนมา ทั้งหมดใช้เวลาและความพยายามมากมาย แล้วยังต้องเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอีก ย่อมเป็นเรื่องไม่ง่ายของนักเรียนทุกคนและทำให้ระหว่างทางอาจเกิดข้อผิดพลาดทางการใช้ภาษาได้ง่ายมากๆ นอกจากนี้งานที่ได้รับมักจะได้ระยะเวลาในการทำค่อนข้างนาน ทำให้อาจารย์ที่รอตรวจงานอยู่ คาดหวังว่างานเขียนเขียนเราจะต้องออกมาดีและถูกต้อง ทั้งทางข้อมูลและแกรมม่า มีความสละสลวยทางด้านภาษา เนื้อหาข้อมูลครบถ้วน ถูกเขียนมากอย่างดี ซึ่งการเขียนคนเดียว อ่านคนเดียว อาจจะทำให้เรามองข้ามข้อผิดพลาดนั้น นี่จึงทำให้หลายๆคนใช้บริการ Proofreading เพื่อหาอีกคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะ มาช่วยดูและตรวจสอบงานเขียนของเราอีกครั้ง

Proofreading คืออะไร

Proofreading คือ การอ่านและแก้งานเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ไม่ใช่เพียงแต่แก้การสะกดคำผิด ใส่สัญลักษณ์ หรือ แกรมม่าผิดเท่านั้น แต่ Proofreading จะช่วยตรวจสอบข้อมูลที่เรานำมากล่าวอ้างในงานเขียนว่าถูกต้องหรือไม่ ปรับรูปประโยคให้มีภาษาที่สละสลวย และเป็นภาษาที่ใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ รวมถึงโครงสร้างประโยค และโครงสร้างของงานเขียน ว่ามีการ support ไอเดียที่เรานำเสนอเพียงพอแล้วหรือยัง ความคิดเห็นที่เราเขียนมามีการให้ตัวอย่างเพียงพอต่อการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้อ่านหรือไม่ รวมถึงการเขียนสรุป ได้สรุปอย่างครบถ้วนทุกประเด็นแล้วหรือเปล่า เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ Proofreading จะทำให้งานเขียนของเราสมบูรณ์แบบ พร้อมส่งและได้คะแนนตามที่ตั้งใจไว้

ใครใช้ Proofreading บ้าง

ไม่เพียงแต่งานเขียนเชิงวิชาการอย่าง assignment, thesis, dissertation แต่ยังรวมไปถึงงานเขียนทั่วไป ตั้งแต่ resume, CV หรืองานเขียนที่เราเห็นในสื่อต่างๆ ก็ต้องผ่านการ proofreading ทั้งหมด และไม่ใช่แต่เพียงการ proofreading งานที่เขียนโดยคนไทยแต่เป็นภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติ หรือเจ้าของภาษาเอง การยังใช้บริการ proofreading เหมือนกัน เพราะการมีอีกคนมาอ่านงานของเราอีกรอบ ย่อมเป็นการตรวจสอบที่ดีกว่า เพราะมีอีกหนึ่ง Fresh eye มาช่วยดูและอ่านอย่างไม่มีอคติ จะสามารถมองเห็นจุดที่ต้องแก้ไข และด้วยความเป็นมืออาชีพนี้ก็จะทำให้สามารถแก้ไขงานเขียนของเรา ให้ออกมาดีกว่าเดิม โดยที่เนื้อหาใจความสำคัญที่เราตั้งใจเขียนยังอยู่ครบถ้วนไม่เปลี่ยนแปลง

ดังนั้นการใช้บริการ Proofreading จะทำให้เราได้ตรวจสอบข้อผิดพลาดของงานเขียนตัวเอง โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ที่จะช่วยตรวจทั้งการสะกดคำ ใช้สัญลักษณ์ หรือใช้แกรมม่าผิด ปรับรูปประโยคให้มีความสละสลวย ปรับโครงสร้างงานเขียนโดยรวมให้มีการสื่อถึงประเด็นที่ชัดเจน ความคิดเห็นมีน้ำหนักเพียงพอ อ่านง่าย ได้ใจความครบถ้วน ซึ่งจะนำมาสู่งานเขียนที่สมบูรณ์แบบจากเราเอง ส่งถึงมืออาจารย์ของเรา และได้รับคะแนนยอดเยี่ยมกลับมา

ถ้าไม่รู้จะไปให้ใคร proofreading ให้ ติดต่อพี่แมงโก้ได้เลย เราไม่บริการ proofreading จากทีม editor ที่มีอาจารย์ชาวอังกฤษผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี  อยู่ในทีม คอยตรวจงาน dissertation ให้น้องๆอยู่ สนใจส่งงานมาให้พี่แมงโก้ดูก่อนได้เลยที่ Line: @mangolearning นะคะ